U-WAVE Navi – ระบบสื่อสารข้อมูลการวัดเคลื่อนที่

U-WAVEPAK NAVI พร้อมใช้งานสำหรับ Android เท่านั้น U-WAVEPAK NAVI จะแนะนำคุณตลอดการวัดของคุณ ด้วยการใช้รูปภาพ แอปจะบอกคุณว่าวัดที่ไหนและอย่างไร ตลอดจนลำดับใดหรืออุปกรณ์ใดที่จะใช้

U-WAVEPAK NAVI

พร้อมใช้งานสำหรับ Android เท่านั้น

U-WAVEPAK NAVI จะแนะนำคุณตลอดการวัดของคุณ ด้วยการใช้รูปภาพ

แอปจะบอกคุณว่าวัดที่ไหนและอย่างไร ตลอดจนลำดับใดหรืออุปกรณ์ใดที่จะใช้