OMRON

Vision Sensors / Machine Vision Systems เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ

เซนเซอร์ใช้ในการถ่ายภาพวัตถุชิ้นงาน แล้วนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ลักษณะ หรือ ตำแหน่ง เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นงานในการผลิต

Vision System
ระบบตรวจจับด้วยภาพ ความสามารถในการตรวจสอบระดับสูง และความเร็วในการประมวลผลที่ยอดเยี่ยม

 

PC Vision System
ระบบประมวลผลภาพบนพีซี ปรับแต่งได้ง่าย

 

Smart Camera
กล้องที่ตอบสนองต่อความต้องอย่างคุ้มค่า สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Industrial Cameras
กล้องอุตสาหกรรมที่มีให้เลือกมากมาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่แตกต่างกัน และจำนวนพิกเซล สามารถเชื่อมต่อกับจอภาพหรือ PC

 

Lighting System
อุปกรณไฟ 200 มากกว่ารายการ สำหรับการวัดที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ (Vision Sensors.)

Lens
เลนส์กล้องให้เลือกอย่างหลากหลาย เหมาะกับทุกประเภทมการใช้งาน

 

Other Vision Sensors
เซ็นเซอร์อัจฉริยะพร้อมจอ LCD และกล้อง CCD ความเร็วสูง