โปรแกรม IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในสายการผลิต แสดงผลให้รู้สถานะและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

 
[hubspot type=form portal=7250954 id=a1fd3d04-f2ce-4ce2-8ad4-633da7d3b807]