โปรแกรม IoT สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในสายการผลิต แสดงผลให้รู้สถานะและประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

 

 

 

error: Content is protected !!