วันที่จัดงาน : วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564
เวลาจัดงาน : 13:00 น. – 15:00 น. (ประเทศไทย)
ผ่านช่องทาง : Zoom Application

Mitutoyo Special Webinar for EV Measurement Solution 
ยานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นการวัดชิ้นส่วนที่ถูกต้อง

รถยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตแบบก้าวกระโดด แม้ราคารถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ในปัจจุบันจะยังสูงกว่ารถยนต์ใช้น้ำมัน (เครื่องยนต์สันดาป) แต่แนวโน้มของความนิยมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ความต้องการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ และความคุ้มค่าในการใช้งาน เป็นต้น

อุตสาหกรรมการผลิตไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดอาวุธใหม่ให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่หลายเรื่องยังเป็นองค์ความรู้ใหม่ การคัดสรรและจัดหาเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับ EV Industrial & Automotive และเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์จึงเป็นเรื่องสำคัญ

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จึงจัดงานสัมมนาพิเศษออนไลน์ (Webinar) เพื่อเติมเต็มความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ “ยานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นการวัดชิ้นส่วนที่ถูกต้อง” รองรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสู่การผลิตรูปแบบใหม่ มิตูโตโยจะนำท่านเข้าสู่โลกแห่งยานยนต์ พลังงานไฟฟ้าแบบจัดเต็ม!

หากคุณอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

  • ยานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นการวัดชิ้นส่วน
  • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ EV Industrial & Automotive
  • และเครื่องมือวัดจาก Mitutoyo สามารถแก้ไขปัญหาให้คุณได้อย่างไร?

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Mitutoyo Special Webinar for EV Measurement Solution

ยานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชั่นการวัดชิ้นส่วนที่ถูกต้อง

[hubspot type=form portal=7250954 id=3fa1b551-fc9c-469e-901c-d90988a8a657]