NEWS AND EVENTS

Thai-Swedish-Assembly-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท ไทย –สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด (วอลโว่-ยูดี)

19/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ไทย –สวีดิช แอสเซมบลีย์ จำกัด (วอลโว่-ยูดี) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ไทย –สวีดิชฯ ถนนบางนาตราด จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
THAI-SUMMIT-LAEMCHABANG-AUTOPARTS-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายในให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา

19/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบัง โอโตพาร์ท จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพล เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ไทยซัมมิท แหลมฉบังฯ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ศรีราชา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Seimitsu-Thai-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายในเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่องานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

19/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่องานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Factors Which Affect Machining)” ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพล และบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เซอิมิทซุฯ เทคโน-ปาร์ค นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
ATSUMITEC-THAILAND-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

19/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท อัทสุมิเท็คฯ นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More