NEWS AND EVENTS

TechnicalTrainingFundamentalsCourse-SHT-index

บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 29 คน จาก 10 บริษัท

17/8/2013

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ณ โรงงาน SHT แห่งนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ

Read More
Sumipol-trainning-CASTEM

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ Castem (Thailand) Co.,Ltd.

01/8/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรม บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
TDIA-Sumipol-MeasuringTools

สุมิพล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ

31/7/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมคุณภาพ“ โดยทีมวิศวกรจากศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
YOKOYAMA-KOGYO-THAILAND-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD.

20/7/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 12 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ซีบอร์ต จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More