NEWS AND EVENTS

BasicCuttingToolsTraining-Yanagawa-sumipol

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด

25/9/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคหัวข้อ “พื้นฐานการใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ” ให้แก่บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมวิศวกรจาก บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 36 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
SHT-Fundamentals of the Cutting Tool Technique

บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน จาก 11 บริษัท

14/9/2013

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ณ โรงงาน SHT แห่งนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายโดยวิศวกรฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ และ บริษัท ซูมิโตโมฯ หลักสูตรต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ

Read More
Technic-Sattahip

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด

05/9/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัทฯ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัด มีคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้มีผู้แทนจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการฝึกอบรมนี้ด้วย ทีมงานวิทยากรของบริษัทฯ เป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอนาคต

Read More
opening-sumipol-amatanakorn

สุมิพล เปิดตัวครั้งสำคัญ ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้ย้ายฐานการผลิตและลงทุนใหม่มุ่งสู่ภาคตะวันออก

30/8/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำ แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (M1: Machining Tool) เครื่องมือวัดละเอียด (M2: Measuring Tool) เครื่องมือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง (M3: Maintenance Tool) พร้อมบริการครบวงจร ได้ประกาศเปิดตัวสำนักงานภาคตะวันออกแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเมนในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้ย้ายฐานการผลิตและลงทุนใหม่มุ่งสู่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ท่ามกลางแขกเหรื่อที่เป็นลูกค้าหลักรายสำคัญ ผู้ผลิตชั้นนำที่สุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติ

Read More