NEWS AND EVENTS

TDIA-Sumipol-MeasuringTools

สุมิพล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ

31/7/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมคุณภาพ“ โดยทีมวิศวกรจากศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
YOKOYAMA-KOGYO-THAILAND-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD.

20/7/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 12 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา YOKOYAMA KOGYO (THAILAND) CO.,LTD. นิคมอุตสาหกรรมอีสเทอร์น ซีบอร์ต จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Daikin-Compressor-Industries-Ltd-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด

20/7/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
nimt-project-sattahip

โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาในสถานศึกษา” ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

15/7/2013

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยฝ่ายมาตรวิทยามิติ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทสุมิพล จำกัด ร่วมกันจัดโครงการ “การเสริมสร้างการเรียนการสอนด้านมาตรวิทยาในสถานศึกษา” (ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตรมาตรวิทยาด้านมิติของวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาตำราการเรียนวิชามาตรวิทยาด้านมิติ ให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรและใช้เป็นสื่อกลางสำหรับการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

Read More