NEWS AND EVENTS

sumipol-2556

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556

06/3/2013

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ในงาน ”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556” จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานจัดงานโดยมี นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัท สุมิพลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read More
MNT-Korat

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001)

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 18 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Shin-Ei

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
lumphun

สุมิพล ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

04/3/2013

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล จำกัด จัดงาน “มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” โดยการสนับสนุน จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” โดยคุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องมือวัด ในระบบคุณภาพของบริษัท สุมิพลฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา จำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

Read More