NEWS AND EVENTS

the-national-championship

การแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ประจำปี 2555”

06/3/2013

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ประจำปี 2555” ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแข่งขัน ตลอดจนบุคลากรผู้ชำนาญการด้านเทคนิคร่วมเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขัน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมชนะเลิศรอบสุดท้ายทั้ง 3 ทีม การแข่งขันแบ่งออกเป็นระดับภาค 5 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคตะวันออก+กรุงเทพมหานคร คัดตัวแทนจากทุกภาคๆ ละ 3 ทีม รวมเป็น 15 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
sumipol-2556

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556

06/3/2013

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ในงาน ”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556” จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานจัดงานโดยมี นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัท สุมิพลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read More
MNT-Korat

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001)

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 18 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Shin-Ei

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More