NEWS AND EVENTS

opening-sumipol-amatanakorn

สุมิพล เปิดตัวครั้งสำคัญ ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้ย้ายฐานการผลิตและลงทุนใหม่มุ่งสู่ภาคตะวันออก

30/8/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำ แบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (M1: Machining Tool) เครื่องมือวัดละเอียด (M2: Measuring Tool) เครื่องมือเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง (M3: Maintenance Tool) พร้อมบริการครบวงจร ได้ประกาศเปิดตัวสำนักงานภาคตะวันออกแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเมนในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ได้ย้ายฐานการผลิตและลงทุนใหม่มุ่งสู่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ท่ามกลางแขกเหรื่อที่เป็นลูกค้าหลักรายสำคัญ ผู้ผลิตชั้นนำที่สุมิพลเป็นผู้จัดจำหน่ายทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ รวมถึงข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมเป็นเกียรติ

Read More
TechnicalTrainingFundamentalsCourse-SHT-index

บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 29 คน จาก 10 บริษัท

17/8/2013

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ณ โรงงาน SHT แห่งนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ

Read More
Sumipol-trainning-CASTEM

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ Castem (Thailand) Co.,Ltd.

01/8/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรม บริษัท เคซเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
TDIA-Sumipol-MeasuringTools

สุมิพล ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ

31/7/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดการสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมคุณภาพ“ โดยทีมวิศวกรจากศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More