NEWS AND EVENTS

index

บริษัท โตไค ริคะ (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมที่สุมิพล

10/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท โตไค ริคะ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการบรรยายระบบการบริหารจัดการโลจิสติส์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

Read More
index

จัดฝึกอบรมสัมมนากับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หัวข้อ “เทคโนโลยีการเจาะและระบบจับยึดเครื่องมือในกระบวนการเจาะสำหรับ CNC”

09/8/2012

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเจาะและระบบจับยึดเครื่องมือในกระบวนการเจาะสำหรับ CNC” ซึ่งเป็นงานสำคัญและมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องในอุปสรรคของกระบวนการทำงาน โดยมีคุณเสถียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 120คน หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานเจาะทุกประเภท

Read More
index

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนางรอง และ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด

31/7/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) โดยในช่วงเช้าเป็นการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยมีวิทยากรของบริษัทฯเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตน ในช่วงบ่ายคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องมาตรวิทยาและชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันฯ

Read More
index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) ให้แก่ กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด

31/7/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555

Read More
index

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น

26/7/2012

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัท สุมิพล จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจาก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ไทย และ ญี่ปุ่น โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาความสามารถด้านอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAVADA) ซึ่งเป็นองค์กรหลักภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในสถานประกอบการ การเข้ามาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านบุคลากรของผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยคัดเลือกสถานประกอบการ 2 ระดับ เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 1 แห่ง คือ บริษัท สุมิพล จำกัด และธุรกิจขนาดใหญ่อีก 1 แห่ง คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคณะฯได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

Read More
index

บริษัท ที.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและประเมินผู้ให้บริการ

20/7/2012

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณวรรณสิริ วงศ์จำรัส ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ QMR พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซือ้ บริษัท ที.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมกับการตรวจประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ ตามระบบคุณภาพ ISO9000 โดยคุณวิชัย ดิษเจริญ หัวหน้าแผนกขายปลีกและตัวแทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคุณธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ และ QMR ของบริษัทฯให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนะนำกิจการและพาชมสถานที่

Read More
อุตสาหกรรม จ.ลำพูน

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานแก่สถานประกอบการในเขตอุตสาหกรรม จ.ลำพูน

16/7/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน “สาขาการใช้และการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่สนใจในเขตอุตสาหกรรมจังหวัด ลำพูน จำนวน 22 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก คุณกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 72 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555

Read More
index-tanaka

จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

16/7/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องฝึกอบรม บริษัท ทานากะ พรีซิชั่นฯ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

ทีมชนะเลิศการแข่งขันมาตรวิทยาระดับประเทศครั้งที่ 24 ทัศนศึกษาและดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

28/6/2012

สืบเนื่องจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ในสาขามาตรวิทยาด้านมิติ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทีมชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ นายยะฮ์หยา หมัดอะดั้ม และ นายสินชัย สุวรรโณ จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สพภ.12 สงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนของภาคใต้ ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้ชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของสาขานี้ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัด “Mitutoyo” ชั้นนำของโลก ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับทีมชนะเลิศ เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยา (MMitutoyo Solution Center) อันทันสมัยที่สุดในภูมิภาค ของบริษัท Mitutoyo Asia Pacific (MAP) ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2555

Read More
index

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด

28/6/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จำนวน 130 คน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ในการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (PrecisionDimensional Measuring Instruments) โดยในช่วงเช้าคณะครูและนักเรียนได้้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่องความสำคัญของระบบมาตรวิทยาและชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันฯ ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการชี้แจงการบริหารจัดการคลังสินค้า วัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ มีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตน

Read More