NEWS AND EVENTS

omron-automotive-electronics

บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

07/3/2013

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย

Read More
the-national-championship

การแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ประจำปี 2555”

06/3/2013

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพระดับชาติสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ประจำปี 2555” ขึ้นเป็นครั้งแรก สำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแข่งขัน ตลอดจนบุคลากรผู้ชำนาญการด้านเทคนิคร่วมเป็นกรรมการควบคุมการแข่งขัน รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่ทีมชนะเลิศรอบสุดท้ายทั้ง 3 ทีม การแข่งขันแบ่งออกเป็นระดับภาค 5 ภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง
ภาคใต้ และภาคตะวันออก+กรุงเทพมหานคร คัดตัวแทนจากทุกภาคๆ ละ 3 ทีม รวมเป็น 15 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคดอนเมือง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
sumipol-2556

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556

06/3/2013

เมื่อวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมงานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตและการบริการ ในงาน ”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี 2556” จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านช่าง และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
คุณนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานจัดงานโดยมี นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของ บริษัท สุมิพลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read More
MNT-Korat

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001)

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงกลึงเคี้ยงรุ่งเรือง (2001) โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 18 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอ็ม เอ็น ที จำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Shin-Ei

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
lumphun

สุมิพล ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

04/3/2013

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล จำกัด จัดงาน “มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” โดยการสนับสนุน จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” โดยคุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องมือวัด ในระบบคุณภาพของบริษัท สุมิพลฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา จำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

Read More
trainning-takayama

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

20/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของ สุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท คาทายาม่าฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
SAB-TO-SUMIPOL

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

13/2/2013

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ

Read More
sfive-engineering-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอส.ไฟว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

12/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอส. ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
BakerHughes

บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

07/2/2013

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย

Read More