NEWS AND EVENTS

index

พิธีมอบศาลา “สุมิพลนุสรณ์” และเบิกเนตรพระพุทธพัฒนามิ่งมงคล ให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

21/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ได้มอบ “ศาลาสุมิพลนุสรณ์” เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธพัฒนามิ่งมงคล” และเป็นที่สักการะของเจ้าหน้าที่สถาบันฯและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานรับมอบ มีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนัส ห้วยหงส์ทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางภาวนุชฟุ้งลัดดา ผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมนี้ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธพัฒนามิ่งมงคล โดยพระครูสุมนต์ วิริยคุณ (หลวงพ่อชอบ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555

Read More
index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

20/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index-2

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด

14/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ

14/8/2012

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตประเวศ นายสมศักดิ์ นิยม หัวหน้าแผนกธุรการและบุคคล และผู้แทนพนักงาน ในนามของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท สุมิพล จำกัด ถวายพานพุ่มสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน โดยมีนางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธี

Read More
index

บริษัท โตไค ริคะ (ประเทศไทย) จำกัด เยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมที่สุมิพล

10/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่บริษัท โตไค ริคะ (ประเทศไทย) จำกัด ในการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการบรรยายระบบการบริหารจัดการโลจิสติส์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555

Read More
index

จัดฝึกอบรมสัมมนากับอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หัวข้อ “เทคโนโลยีการเจาะและระบบจับยึดเครื่องมือในกระบวนการเจาะสำหรับ CNC”

09/8/2012

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ร่วมกับ บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเจาะและระบบจับยึดเครื่องมือในกระบวนการเจาะสำหรับ CNC” ซึ่งเป็นงานสำคัญและมีปัจจัยหลายประการเข้ามาเกี่ยวข้องในอุปสรรคของกระบวนการทำงาน โดยมีคุณเสถียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 120คน หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับงานเจาะทุกประเภท

Read More
index

คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพนางรอง และ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด

31/7/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง และวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโท จำนวน 90 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นการเข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) โดยในช่วงเช้าเป็นการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับฟังการบรรยายการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยมีวิทยากรของบริษัทฯเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานในอาชีพของตน ในช่วงบ่ายคณะครูและนักเรียนได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงานที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องมาตรวิทยาและชมห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสถาบันฯ

Read More
index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) ให้แก่ กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด

31/7/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (Inhouse Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรม กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2555

Read More
index

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น

26/7/2012

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 บริษัท สุมิพล จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนจาก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ไทย และ ญี่ปุ่น โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาความสามารถด้านอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น (JAVADA) ซึ่งเป็นองค์กรหลักภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในสถานประกอบการ การเข้ามาศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อศึกษาการพัฒนาด้านบุคลากรของผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยคัดเลือกสถานประกอบการ 2 ระดับ เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 1 แห่ง คือ บริษัท สุมิพล จำกัด และธุรกิจขนาดใหญ่อีก 1 แห่ง คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยคณะฯได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

Read More
index

บริษัท ที.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าเยี่ยมชมและประเมินผู้ให้บริการ

20/7/2012

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณวรรณสิริ วงศ์จำรัส ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ QMR พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซือ้ บริษัท ที.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ พร้อมกับการตรวจประเมินผู้ขายและผู้ให้บริการ ตามระบบคุณภาพ ISO9000 โดยคุณวิชัย ดิษเจริญ หัวหน้าแผนกขายปลีกและตัวแทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และคุณธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ หัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ และ QMR ของบริษัทฯให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนะนำกิจการและพาชมสถานที่

Read More