NEWS AND EVENTS

Sumipol-Honda-Auto-Mobile-index

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

20/5/2013

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC.17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย
ในโอกาสเดียวกัน ได้เดินทางไปบริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำของประเทศ เพื่อเยี่ยมชมสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยมีผู้จัดการฝ่ายผลิตให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำกิจการ ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read More
Sumipol-FrictificerJapanBrake-index

บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

10/5/2013

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ.รวมถึงฝึกอบรมดูงานศูนย์บริการซ่อม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด.ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) และการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย

Read More
Sumipol-BakerHughes-index

บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด

10/5/2013

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัด

Read More
sumipol-konkean

สุมิพล ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

09/5/2013

เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในปี 2558 โดยมีคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมากกว่า 40 คน

Read More