NEWS AND EVENTS

Fundamentals of the Cutting Tool Technique09-10-2013-index

บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” ณ โรงงาน SHT

09/10/2013

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” ณ โรงงานบริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน จาก 10 บริษัท หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ

Read More
SHT-Carbide & Super Hard Materials Cutting Tools

บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Advance Course for Drilling Process” ณ โรงงาน SHT มีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน จาก 13 บริษัท

28/9/2013

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ณ โรงงาน SHT แห่งนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต หลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ พร้อมชมสายงานการผลิต Carbide & Super Hard Materials Cutting Tools ของ SHT

Read More
BasicCuttingToolsTraining-Yanagawa-sumipol

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด

25/9/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคหัวข้อ “พื้นฐานการใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ” ให้แก่บริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยทีมวิศวกรจาก บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 36 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ยานากาว่า เทคโนฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
SHT-Fundamentals of the Cutting Tool Technique

บริษัทฯจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 27 คน จาก 11 บริษัท

14/9/2013

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย ณ โรงงาน SHT แห่งนี้ได้จัดตั้ง “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต ดำเนินการฝึกอบรมและบรรยายโดยวิศวกรฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ และ บริษัท ซูมิโตโมฯ หลักสูตรต่าง ๆ จัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้าเพื่อนำความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายใดๆ

Read More