NEWS AND EVENTS

KUROTA-304-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด

05/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Musashi

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

25/1/2013

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์ศรีประเสริฐ, PURCHASE DIVISION MANAGER และคุณกาญจนา แถบสายทอง, ASST. CHIEF PURCHASE บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย

Read More
Advanced-Technology-Training-Center2

สุมิพลร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงและจัดฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12

25/1/2013

บริษัท สุมิพลฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง (Advance Technology Training Center) โดยท่านอธิบดีนคร ศิลปอาชาเป็นประธานในพิธีเปิด และบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา
และในโอกาสเดียวกัน บริษัท สุมิพลฯ ร่วมกับบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือวัดขนาดด้านมิติระบบดิจิตอล และนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Mitutoyo-sumipol

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

22/1/2013

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ” ขึ้นเป็นครั้งแรกของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ภาค ตามลำดับ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียดที่สรุปผลการแข่งขัน) ในการแข่งขันระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ใช้สนามแข่งขัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล จำกัด กรุงเทพฯ โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับนายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันฯ

Read More