NEWS AND EVENTS

tanaka

บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

16/3/2013

เมื่อระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท ทานากะ พรีซิสชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรมหัวข้อ “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงาน ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย

Read More
GEM-index

จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เจมส์ซิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

16/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพและฝ่ายผลิตของบริษัท เจมส์ซิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เจมส์ซิตี้ฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
isd8.go.th

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์

07/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “เทคโนโลยีการใช้เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ”.ให้แก่สถานประกอบการในเขตภาคเหนือ โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา ศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 8 นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
omron-automotive-electronics

บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

07/3/2013

เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท ออมรอน ออโตโมทีฟ อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย

Read More