NEWS AND EVENTS

โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก

สุมิพล เข้าร่วม “โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก”

04/9/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด เข้าร่วม “โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก” ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรม ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรฝึกแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝึก และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคลากรจากสถานศึกษา ชมรม สมาคม องค์กรวิชาชีพรวม 85 คน ลักษณะการดำเนินงานโครงการ คือ การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการระดมสมอง

Read More
daisin-1

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท ไดซิน จำกัด

01/9/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่พนักงานระดับต่างๆของแผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรม บริษัท ไดซิน จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายพร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้งานจริง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 21 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ไดซิน จำกัด โรงงานนวนคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

“รัษฎากรพิพัฒน์” รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดี

30/8/2012

กรมสรรพากร ประกาศยกย่องผู้เสียภาษีแห่งปี 120 รายจากทั่วประเทศ ที่ทำหน้าที่ “คนดีเสียภาษีถูกต้อง” เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในการมอบรางวัล นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Read More
index

สุมิพล ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโลหะวิทยาในการวิเคราะห์ความเสียหาย”

27/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนา “การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโลหะวิทยาในการวิเคราะห์ความเสียหาย” จัดโดย สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) โดยได้นำเครื่องมืออุตสาหกรรมในกลุ่ม เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Measuring Tool) ของ Mitutoyoเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการย่อยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคของบริษัทฯเป็นผู้บรรยายแนะนำให้แก่ผู้ร่วมงาน ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด

27/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเป็นการภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
ของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

กลุ่มบริษัทสมบูรณ์และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

23/8/2012

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 คุณวิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัทสมบูรณ์และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด คลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมเพื่อเป็นการประเมินศักยภาพผู้ผลิตและจัดจำหน่ายด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม ที่มีสินค้าจำนวนมากทั้งชนิดและรายการ เพื่อการคัดสรรบริษัทที่สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ เพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันในการรองรับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันและอนาคต

Read More
index

พิธีมอบศาลา “สุมิพลนุสรณ์” และเบิกเนตรพระพุทธพัฒนามิ่งมงคล ให้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี

21/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ได้มอบ “ศาลาสุมิพลนุสรณ์” เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธพัฒนามิ่งมงคล” และเป็นที่สักการะของเจ้าหน้าที่สถาบันฯและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยม.ล.ปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานรับมอบ มีนายสมชาย เลิศพงศ์ภากรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายมนัส ห้วยหงส์ทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นางภาวนุชฟุ้งลัดดา ผู้อำนวยการสถาบันฯ รวมทั้งคณะผู้บริหารจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานราชการและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมนี้ได้ทำพิธีเบิกเนตรพระพุทธพัฒนามิ่งมงคล โดยพระครูสุมนต์ วิริยคุณ (หลวงพ่อชอบ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555

Read More
index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

20/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index-2

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด

14/8/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 40 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท วาย เอ็ม พี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ

14/8/2012

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตประเวศ นายสมศักดิ์ นิยม หัวหน้าแผนกธุรการและบุคคล และผู้แทนพนักงาน ในนามของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานบริษัท สุมิพล จำกัด ถวายพานพุ่มสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ลูกเสือชาวบ้าน พ่อค้า ประชาชน โดยมีนางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ เป็นประธานในพิธี

Read More