NEWS AND EVENTS

Shin-Ei

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด

04/3/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 14 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ชินเอ ไฮ-เทค จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
lumphun

สุมิพล ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

04/3/2013

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล จำกัด จัดงาน “มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” โดยการสนับสนุน จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” โดยคุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องมือวัด ในระบบคุณภาพของบริษัท สุมิพลฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา จำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

Read More
trainning-takayama

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

20/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของ สุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท คาทายาม่าฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
SAB-TO-SUMIPOL

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

13/2/2013

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ

Read More
sfive-engineering-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอส.ไฟว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

12/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอส. ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
BakerHughes

บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

07/2/2013

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย

Read More
KUROTA-304-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด

05/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Musashi

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

25/1/2013

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คุณณรงค์ศักดิ์ วงศ์ศรีประเสริฐ, PURCHASE DIVISION MANAGER และคุณกาญจนา แถบสายทอง, ASST. CHIEF PURCHASE บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ รวมถึงศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย

Read More
Advanced-Technology-Training-Center2

สุมิพลร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงและจัดฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12

25/1/2013

บริษัท สุมิพลฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง (Advance Technology Training Center) โดยท่านอธิบดีนคร ศิลปอาชาเป็นประธานในพิธีเปิด และบริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักในการก่อตั้งศูนย์แห่งนี้ ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 จังหวัดสงขลา
และในโอกาสเดียวกัน บริษัท สุมิพลฯ ร่วมกับบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องมือวัดขนาดด้านมิติระบบดิจิตอล และนวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สาย แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Mitutoyo-sumipol

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

22/1/2013

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขัน “ทักษะวิชาชีพสาขามาตรวิทยาด้านมิติ” ขึ้นเป็นครั้งแรกของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยความร่วมมือของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ภาค ตามลำดับ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ดูรายละเอียดที่สรุปผลการแข่งขัน) ในการแข่งขันระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นภาคสุดท้าย ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ใช้สนามแข่งขัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท สุมิพล จำกัด กรุงเทพฯ โดยนายจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับนายวัชรินทร์ ศิริพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งขันฯ

Read More