NEWS AND EVENTS

SAB-TO-SUMIPOL

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

13/2/2013

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ

Read More
sfive-engineering-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอส.ไฟว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

12/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอส. ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
BakerHughes

บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

07/2/2013

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท เบเคอร์ ฮิวจ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย

Read More
KUROTA-304-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด

05/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท คูโรต้า (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More