NEWS AND EVENTS

สุมิพล จัดฝึกอบรมสัมมนา

สุมิพล จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเขตกรุงเทพตอนบน “เทคโนโลยีใหม่เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ และความสำคัญของการสอบเทียบ”

16/11/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยความสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยคุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ ประธานสมาพันธ์ฯให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมร่วมกับ คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพลฯ การฝึกอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้ให้ความสนใจ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 145 บริษัท จำนวน 280 คน เต็มความจุของห้องประชุม หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยเน้นเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ พร้อมระบบประมวลผลเชื่อมต่อข้อมูลไร้สาย

Read More
โครงการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

โครงการความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

05/11/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด โดยคุณทองพล อุลปาทร ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม “โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเตรียมจัดตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา

และในโอกาสเดียวกันทางทีมงานได้เดินทางไปเยี่ยมชมและร่วมประชุมความร่วมมือกับผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและคณาจารย์แผนกช่างกลโรงงาน ในวันเดียวกัน

Read More
เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล

การฝึกอบรมภายในภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล”

02/10/2012

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับบริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมเป็นการภายใน (In-house Training) เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องมือวัดละเอียดระบบดิจิตอล (Digimatic Precision Measuring Instrument) ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการเทคนิค หน่วยงานซ่อมและสอบเทียบและผู้เกี่ยวข้องของบริษัท สุมิพล จำกัด โดยคุณกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคและวิศวกรรมและทีมงานวิศวกรของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนาบริษัท สุมิพลฯ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

Read More
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เยี่ยมชมบริษัท สุมิพล จำกัด

25/9/2012

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล จำกัด ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมและรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน 2 หัวข้อที่สำคัญคือ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ”(Precision Dimensional Measuring Instruments) และ“ปัจจัยที่มีผลต่องานตัดแต่งขึ้นรูป” (Factors which Affect Machining) รวมถึงการดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยและการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยวิทยากรของบริษัทฯเป็นผู้บรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และมีโอกาสได้สัมผัสกับเครื่องมือวัดหลักชนิดต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตลอด 1 วันเต็ม

Read More
index

กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 และบริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกันจัดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ

12/9/2012

กลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ จำกัด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ และบริษัท สุมิพล จำกัด จัดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติเป็นการภายใน เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีพนักงานในกลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 40 คน และมีผู้ผ่านการแข่งขันในภาคทฤษฏี เข้าสู่ภาคปฏิบัติ จำนวน 10 คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มบริษัท ซัมมิท ออโต้ บอดี้ บางพลี สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

Read More
BP-POWER

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

11/9/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมเป็นการภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กระบวนการเจาะและการตรวจสอบชิ้นงาน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 12 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท บี.พี.เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” โดยมีคณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคจาก 4 สถาบัน เข้าเยี่ยมชม บริษัท สุมิพล จำกัด

06/9/2012

โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเครื่องมือวัดฯ” คณะครูและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม, วิทยาลัยเทคนิคตราดและ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ ช.เทค เยี่ยมชม บริษัท สุมิพล จำกัด เมื่อวันที่ 30 และ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

Read More
โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก

สุมิพล เข้าร่วม “โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก”

04/9/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด เข้าร่วม “โครงการสัมมนาหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรฝึก” ในกลุ่มเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ โรงแรม ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท เขตดินแดง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เพื่อค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรฝึกแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปกำหนดเป็นหลักสูตรพัฒนาบุคลากรฝึก และจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบุคลากรจากสถานศึกษา ชมรม สมาคม องค์กรวิชาชีพรวม 85 คน ลักษณะการดำเนินงานโครงการ คือ การสัมภาษณ์แบบกลุ่มและการระดมสมอง

Read More
daisin-1

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ให้แก่ บริษัท ไดซิน จำกัด

01/9/2012

บริษัท สุมิพล จำกัด ได้จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่พนักงานระดับต่างๆของแผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรม บริษัท ไดซิน จำกัด โดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยายพร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้งานจริง มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 21 คน ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท ไดซิน จำกัด โรงงานนวนคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา

Read More
index

“รัษฎากรพิพัฒน์” รางวัลแห่งผู้มีจิตสำนึกในหน้าที่ผู้เสียภาษีที่ดี

30/8/2012

กรมสรรพากร ประกาศยกย่องผู้เสียภาษีแห่งปี 120 รายจากทั่วประเทศ ที่ทำหน้าที่ “คนดีเสียภาษีถูกต้อง” เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคม

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จัดให้มีพิธีมอบรางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์” ณ ห้องพระอุเทน 1 กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานในการมอบรางวัล นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร และผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

Read More