NEWS AND EVENTS

ATSUMITEC-THAILAND-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

19/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท อัทสุมิเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนาบริษัท อัทสุมิเท็คฯ นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Trainning-ShinEiHighTech-sumipol

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ณ บริษัท ชินเอ ไฮ เทค จากัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2

01/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ชินเอ ไฮ เทค จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย.ณ.ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ชินเอ ไฮ เทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Daisin-NissinBrake-ThaiAkiba

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ณ บริษัท ไดซิน จำกัด เขตอุตสาหกรรมสุรนารี

01/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House.Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด”.ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท ไดซิน จำกัด, บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทย อะคิบะ จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ไดซิน จำกัด เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More
Mitutoyo-DigitalSystem-MeasureLink-trainning

จัดฝึกอบรมสัมมนาให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและตรวจสอบ ด้วยการจัดการข้อมูลจากผลการวัด”

28/5/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด โดยความสนับสนุนของ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน จัดฝึกอบรมครั้งสำคัญในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและตรวจสอบ ด้วยการจัดการข้อมูลจากผลการวัด” ให้กับลูกค้าเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกและใกล้เคียง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี โดย คุณจิระพันธ์ อุลปาทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม รวมทั้งสิ้น 180 บริษัท จำนวน 350 คน

Read More
sumipol-Intermach&Subcon2013

จัดฝึกอบรม “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับงานควบคุมคุณภาพ” ในงาน Intermach & Subcon Thailand 2013

22/5/2013

เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2556 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด และบริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด จัดฝึกอบรม หัวข้อ “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับงานควบคุมคุณภาพ” (Usage and Maintenance of Dimensional Measuring Instrument for Quality Control) ในงาน Intermach & Subcon Thailand 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ คุณกวี บุญสุวรรณ รองผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและบริการ ทีมวิศวกร จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของบริษัท สุมิพลฯ เป็นผู้บรรยาย พร้อมการฝึกปฎิบัติการใช้งานจริง

Read More
Sumipol-Honda-Auto-Mobile-index

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

20/5/2013

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต และฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขาย และแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC.17025:2005) รวมถึงคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย
ในโอกาสเดียวกัน ได้เดินทางไปบริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำของประเทศ เพื่อเยี่ยมชมสายการผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยมีผู้จัดการฝ่ายผลิตให้การต้อนรับและบรรยายแนะนำกิจการ ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read More
Sumipol-FrictificerJapanBrake-index

บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

10/5/2013

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 แผนกควบคุมคุณภาพของ บริษัท เจแปน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรม “การสอบเทียบเครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ.รวมถึงฝึกอบรมดูงานศูนย์บริการซ่อม ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด.ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) และการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัย

Read More
Sumipol-BakerHughes-index

บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับการฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด

10/5/2013

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพของ บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งดูงานศูนย์ซ่อมและสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ทันสมัยอย่างใกล้ชิด ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท สุมิพล จำกัด

Read More
sumipol-konkean

สุมิพล ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

09/5/2013

เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด โดยการสนับสนุนของ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ตัวแทนสถานประกอบการที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูง รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในปี 2558 โดยมีคุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาด้านมิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ร่วมกับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวนมากกว่า 40 คน

Read More
BakerHughesManufacturingThailand

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

01/4/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตและแผนกควบคุมคุณภาพของบริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคของ บริษัท สุมิพลฯเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 21 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

Read More