NEWS

Update information about Sumipol Corporation Limited

14 DEC 2019

คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย เยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ของสถาบันฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป