ชิ้นส่วนยานยนต์

การให้บริการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ( Auto Parts ) เป็นความเชี่ยวชาญที่สุมิพลมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งโซลูชั่นการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ การวัดด้านมิติในระบบควบคุมคุณภาพ มุ่งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ลูกค้าเป็นสำคัญ

WHAT WE DO

Selection

ด้วยการคัดสรรเฉพาะเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำ ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้า หลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในที่เดียว

Solutions

ตอบโจทย์การเพิ่มผลิตภาพของลูกค้า ด้วยการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในตอนต้นจนถึงบริการหลังการขาย

Specialist

ทีมงานที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความเข้าใจ

SERVICES

Machining Solutions
ให้คำปรึกษาเลือกเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกล ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของเวลาและต้นทุน เพื่อการวางแผนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
Machining Solutions
การวินิจฉัยกระบวนการขึ้นรูปโลหะ เพื่อชี้บ่งปัญหา พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดเวลาและต้นทุนสายการผลิตให้กับลูกค้า
Measuring Solutions
บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิค การเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการวัดงานแต่ละประเภท แนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องตลอดจนการบำรุงรักษา เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
Automation Solutions
การประกอบติดตั้งประสานการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆเข้ากับระบบควบคุมการผลิต รวมถึงการควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง และการให้บริการหลังการขาย

SOLUTIONS

Machining Solutions

ให้คำปรึกษาเลือกเครื่องจักรกลและเครื่องมือตัดให้เหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์เรื่องเวลาและต้นทุน เพื่อวางแผนกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประสิทธิภาพและต้นทุน

Measuring Solutions

ให้คำปรึกษาเลือกเครื่องมือวัดละเอียดที่เหมาะสม สาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเพื่อผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำสูงสุด

Factory Automation Solutions

ออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโจทย์และงบประมาณของลูกค้า เชื่อมต่อข้อมูลสายการผลิตและแสดงสถานะและประสิทธิภาพด้วยระบบ IoT เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เราพร้อมยินดีให้บริการ

error: Content is protected !!