เมื่อเทรนด์ด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่กำลังมีประสิทธิผลอย่างมากต่อการลงทุนในสภาวะการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นในปัจจุบันนั่นคือการเสริมการทำงานในโรงงานด้วยระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

บทความนี้จะกล่าวถึง 5 ขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่การใช้ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ให้กับอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าการลงทุน

5 ขั้นตอนสำคัญ เริ่มใช้ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ในการผลิต 

1. Map out Industry 4.0 Strategy

การกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาต้องการพัฒนาอย่างไร เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสำหรับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการควรดำเนินการแผนจัดการแบบเป็นขั้นตอนในทุกการเปลี่ยนแปลงและนำเสนอให้ทุกหน่วยงานเข้าใจร่วมกัน โดยแนวโน้มที่ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะเข้าไปทดแทนได้ง่ายที่สุดนั่นคือกระบวนการผลิตที่มีการใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ

ซึ่งระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์จะสามารถนำมาทดแทนในระบบได้ทันที ตัวอย่างเช่น การนำชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องจักร การเติมวัตถุดิบ ระบบการติดตั้งแม่พิมพ์ การควบคุมเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต การเชื่อมและการฉีดพ่นสีหรือสารเคมี ฯลฯ โดยแยกส่วนการผลิตที่ไม่ซ้ำกัน และยังต้องอาศัยความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานไว้ในภายหลัง

2. Start with pilot project and Select a design model

เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว สิ่งต่อมาที่ควรทำคือการออกแบบระบบเพื่อใช้งานจริงในโรงงาน ซึ่งในการปฏิบัตินั้นทางผู้ประกอบการอาจเริ่มเป็นการทำงานทีละส่วน เพื่อเป็นกรณีศึกษาการใช้งานจริง ก่อนทำการขยายระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ไปทั่วโรงงาน ทั้งนี้ในการออกแบบระบบจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อลงรายละเอียดในกระบวนการผลิตว่าในแต่ละส่วนใช้เวลาในการผลิตกี่นาที ใช้แรงงานจำนวนเท่าไหร่ จุดใดในกระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด

ซึ่งในส่วนนี้ผู้ผลิตอาจต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบเชื่อมต่อหรือ System Integrator เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการออกแบบระบบใหม่ ให้คำแนะนำเพื่อหาระบบและเครื่องมือที่เหมาะสมปรับใช้กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน โดยผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บข้อมูลและทำการประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ Simulation และ Forecast Platform ในระบบออโตเมชั่น ที่เหมาะสมต่อไป

3. Budget Planning

ในการลงทุนแต่ละครั้ง จะต้องได้ประสิทธิผลในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐกับมาตรการส่งเสริมผู้ที่ต้องการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษีถึง 50% ภายใน 3 ปีแรก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่นได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องประมาณการการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในกระบวนการผลิตเป็นระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่นที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจขอรับคำปรึกษาจาก System Integrator เพื่อประเมินงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสม และได้รับจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ

4. Determine technical skill required to support the robotics and automation

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนั่นคือการพัฒนาทักษะขีดความสามารถบุคลากรให้ทันต่อการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งาน จึงจำเป็นต้องเสริมทักษะของพนักงานทางด้านเทคนิคการดูแลรักษาและโปรแกรมการทำงานระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดระยะเวลาในการลองผิดลองถูกระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร

5. Implement the most efficient technology and choose the right system integrator

ข้อนี้ถือเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ถือเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นการมีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวางระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เป็นอย่างดีจะช่วยในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมของคุณ มีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อให้ส่งผลกระทบในสายการผลิตให้น้อยที่สุด

ด้วยประสบการณ์ “การจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง” กว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ผลิตทุกสาขา วันนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมแล้วกับการให้บริการออกแบบวางระบบหุ่นยนต์ออโตเมชั่นสำหรับไลน์การผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือวัดมิติ 3 แกน ซึ่งคัดสรรแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เพื่อเติมเต็มการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรทั้งกระบวนการผลิต

สรุปบทความ

ระบบอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่โรงงานอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันจำเป็นจะต้องให้ความใส่ใจ อย่างไรก็ตาม ก่อนการใช้งานระบบนั้นๆ ควรจะมีการวางแผนการอย่างรัดกุม หรือเลือกที่ปรึกษาทางการวางระบบที่เชื่อใจได้ เพื่อให้การทำงานทุกอย่างออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

หากคุณสนใจข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ เพิ่มเติม ทั้งการวางระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการด้านระบบอัตโนมัติจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบอัตโนมัติ กระบวนการผลิตชิ้นงาน และการทำ Smart Factory รวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยบุคลากรคุณภาพ อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-Automation-Solution