1. คุณภาพผิวสำเร็จชิ้นงาน

 

เพื่อให้ได้คุณภาพผิวสำเร็จชิ้นงานที่ดียิ่งขึ้น โอเอสจีได้พัฒนาระบบการเคลือบผิวใหม่ที่ชื่อ Duarise Coating โดยได้รับการปรับปรุงความเรียบและลื่นของผิวเคลือบนอกจากนี้ยังมีผลในการเพิ่มการหล่อลื่นความทนทานต่อการสึกหรอ และการทนความร้อนดีขึ้นด้วย เนื่องจากโครงสร้างของผิวเคลือบเป็นแบบ Multi layer จึงป้องกันปัญหา Thermal crack ซึ่งเกิดจากการแตกหักของวัสดุชิ้นงานเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิระหว่างกัดงานอีกด้วย

 

2. ความเสถียรในการใช้งาน

 

ด้วยการออกแบบคุณลักษณะของเอ็นมิลใหม่ ทำให้มีความเสถียรในการใช้งาน ข้อแรกคือ เพิ่มความคมของคมกัดช่วยลดแรงต้านที่เกิดจากการกัดงาน ข้อที่สองคือ การออกแบบร่องคายเศษที่ทำให้เอ็นมิลสามารถคายเศษได้ดีแต่ยังคงความแข็งแรงควบคู่กันไป จึงทำให้การกัดงานมีความเสถียรและยังลดการเกิดครีบได้ดีอีกด้วย

 

3. ประสิทธิภาพสูง

 

เพื่อลดปัญหาการสะท้านด้วยการออกแบบร่องในลักษณะ Unequal Flute Spacing และ Variable Lead จึงทำให้การกัดสามารถทำได้อย่างเสถียร และมีประสิทธิภาพสูง ข้อมูลตัวอย่างการใช้งาน AE-VMS โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Dia.10 mm, Material SUS304, Cutting Speed 70 m/min, Feed Speed 475 mm/min , Depth of cut ap=10 mm, Water soluble coolant, Vertical M/C ได้ผลคือมีความสึกหรอน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเอ็นมิลอื่นๆ ทั่วไป เนื่องด้วยการคายเศษที่ดีกว่า เมื่อดูข้อมูลการเกิดความร้อนระหว่างกัด แล้ว Dia.6 mm, Material SCM440, Cutting Speed 140 m/min, Feed Speed 1,800mm/min, Depth of cut ap=9 mm, ae=1.2 mm, Air-Blow, Vertical M/C ที่อายุการใช้ งาน 156.8 m เศษจะมีลักษณะสีนํ้าตาล ซึ่งแสดงว่าขณะกัดเกิดอุณหภูมิ 500 ํC แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่น ที่เกิดความร้อน 600 ํC และ 700 ํC แล้วแสดงว่ามีความร้อนที่ เกิดขึ้นระหว่างกัดงานน้อยกว่า นอกจากนี้ยังไม่พบความสึกหรอของคมกัด AE-VMS และด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Standard Carbide Endmill รุ่น AE-VMS กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ล่าสุดใน A Brand Series ที่จะสามารถตอบโจทย์การผลิตในอุตสาหกรรมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี