ดอกสว่านสำหรับงานอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ประเภท

คือ ดอกสว่านคาร์ไบด์ทั้งตัว (Solid carbide) , ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเฉพาะหัว (Indexable head drill) และ ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด (Indexable insert drill) โดยทั่วไปจะเลือกใช้ที่เป็นคาร์ไบด์ทั้งตัวแต่บางครั้งถ้าใช้ดอกสว่านขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเราควรพิจารณาหรือหาดอกสว่านแบบอื่นมาทดแทน

ดอกสว่านคาร์ไบด์ทั้งตัว

(Solid carbide)

มีคุณสมบัติคือให้ความแม่นยำและแข็งแกร่งสูงที่สุด ค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดรูทั่วไปจะไม่เกิน 50 ไมครอน และสามารถใช้อัตราป้อนได้ตามจำนวนฟันของดอกสว่านโดยทั่วไปมี 2 ฟัน แต่จะมีต้นทุนที่แปรผันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเฉพาะหัว

(Indexable head drill)

จะมีลักษณะเฉพาะคือ ต้วหัวดอกสว่านจะเป็นคาร์ไบด์และจะประกอบเข้ากับด้ามที่เป็นเหล็กโดยมีลักษณะการจับยึดแบบต่างๆ โดยคุณสมบัติคือให้ความแม่นยำและความแข็งแกร่งระดับปานกลาง โดยปัจจัยหลักขึ้นอยู่การจับยึด ค่าความคลาดเคลื่อนโดยทั่วไปอยู่ประมาณ 50 – 100 ไมครอน และสามารถใช้อัตราป้อนได้ตามจำนวนฟันของดอกสว่านเช่นเดียวกลับดอกสว่านคาร์ไบด์ทั้งตัว แต่ต้นทุนจะประหยัดกว่าดอกสว่านที่เป็นคาร์ไบด์ทั้งตัวในกรณีที่ดอกสว่านมีขนาดศูนย์กลางใหญ่โดยทั่วไปเกินกว่า 12 มิลลิเมตร

ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด

(Indexable insert drill)

จะมีลักษณะคือมีเม็ดมีดอยู่ 2 เม็ดยึดติดกับด้ามที่เป็นเหล็กด้วยสกรู โดยเม็ดกลางจะมีหน้าที่จิกชิ้นงานที่จุดศูนย์กลาง และอีก 1 เม็ดจะมีหน้าที่ควบคุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่วางอยู่ด้านนอกของด้าม โดยุคณสมบัติที่เป็นจุดเด่นคือต้นทุนจะประหยัดที่สุดในกรณีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ แต่อัตราการป้อนจะทำได้เพียงครึ่งเดียวถ้าเปรียบเทียบกับสองประเภทที่กล่าวก่อนหน้าเนื่องจากมีจำนวนฟันที่ทำงานแค่หนึ่งฟัน และค่าความคลาดเคลื่อนของรูจะควบคุมได้ไม่ดีนัก ทั่ว ๆ ไปจะไม่เกิน 200 ไมครอน

ดังนั้นควรเลือกเลือกดอกสว่านที่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ ราคาและประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะในแต่ละที่และผู้ใช้งาน

Sumipol-machining-tools