ในอุตสาหกรรมการผลิตส่วนมากจะมีการใช้ระบบสายพานในลำเลียงสิ่งของ หรือ วัสดุ เพื่อช่วยให้การทำงานของมนุษย์เกิดความรวดเร็วขึ้น และลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานที่ซ้ำซ้อน  ซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึง SME ที่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของ หรือ วัสดุต่างๆ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor)

สายพานลำเลียง คือ อุปกรณ์ที่ช่วยให้การทำงานของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการเคลื่อนย้ายสิ่งของ เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งรวมถึงกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น การป้อน การเคลื่อนย้าย การขนส่งวัสดุ หากธุรกิจใดที่มีกระบวนการทำงานเหล่านี้ การติดตั้งระบบสายพานลำเลียง คือ การลงทุนที่เหมาะสม ยกตัวอย่างธุรกิจขนาดย่อยอย่าง “ธุรกิจจำหน่ายลูกพันธุ์ปลานิล”

ระบบสายพานลำเลียงในการบรรจุลูกพันธุ์ปลานิล

ปัจจุบันกระบวนการบรรจุลูกพันธุ์ปลานิลยังใช้แรงงานมนุษย์ในการบรรจุถุง ยก-วางถุง จากนนั้นลำเลียงยกขึ้นไปยังรถรับ-ส่งที่เข้ารับถุงลูกพันธ์ุปลานิล ซึ่งกระบวนการยังไม่เป็นการทำงานแบบต่อเนื่อง จึงได้มีแนวคิดนำเอาสายพานเข้ามาติดตั้ง และกำหนดการทำงานทั้งหมดให้มาทำบนสายพาน เพื่อให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง ลดการทำงานซ้ำซ้อน ขนย้ายถุงบรรจุลูกพันธุ์ปลานิล ไปยังจุดที่ต้องการได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง ซึ่งการลำเลียงถุงพันธุ์ลูกปลา ที่มีน้ำหนัก 2 – 4 กิโลกรัม เป็นเวลานานจะทำให้เกิดความเหนื่อยล้าของร่างกายและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการขนย้ายถุงลูกพันธุ์ปลานิล อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ระบบสายพานลำเลียงจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยแบ่งเบาการทำงานของพนักงาน ด้วยความสามารถในการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก การเคลื่อนที่ที่รวดเร็ว และความแม่นยำสูง รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจนับจำนวนถุงลูกพันธุ์ปลานิล และแสดงจำนวนการนับได้อย่างชัดเจนแม่นยำ ทำให้ผู้ตรวจนับจำนวนถุงได้รับการจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ตัวอย่างปัญหาที่พบในการลำเลียงแบบเดิม

  • เกิดความล่าช้าในการจัดเรียงสินค้า เนื่องจากการลำเลียงสินค้าต้องนำไปวางในจุดที่กำหนดและมีน้ำหนักมากเป็นประจำ ทำให้พนักงานจะเกิดความเหนื่อยล้า ซึ่งส่งผลให้ใช้เวลาในการจัดเรียงมากขึ้น
  • ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน การยก จัดเรียง ลำเลียง สินค้าที่มีน้ำหนักมากเป็นระยะเวลานานไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความอ่อนล้าแต่ยังทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานในระยะยาวอีกด้วย
  • การเปลี่ยนพนักงาน จากที่กล่าวไปข้างต้น เมื่อสุขภาพของพนักงานแย่ลงจึงทำให้มีการเปลี่ยนพนักงานใหม่อยู่บ่อยครั้ง

แก้ไขปัญหาด้วยระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) จากสุมิพลฯ

สุมิพลฯ ออกแบบสายพานลำเลียงถุงลูกปลาแบบมีจิ๊ก (Jig) อุปกรณ์กำหนดตำแหน่งสำหรับวางถุง เพื่อใช้ในการบรรจุลูกปลานิลทำให้การทำงานของพนักงานในการหยิบยกและจัดเรียงถุงลูกพันธุ์ปลานิลทำได้อย่างรวดเร็ว และทำให้การทำงานในกระบวนการอื่นเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย การลำเลียงจะเคลื่อนที่แบบเชิงเส้น (Prismatic) โดยมีลักษณะทางโครงสร้างทำจากสแตนเลส 304 ทั้งระบบ มีโครงสร้างแข็งแรงและเหมาะกับงานที่ทำอยู่กับพื้นที่ทำงานที่มีความเปียกชื้นจากน้ำได้เป็นอย่างดี 

ประโยชน์ของระบบสายพานลำเลียง (Conveyor)

  • สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เป็นระยะเวลานานด้วยเวลาที่คงที่
  • ทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยให้การจัดวางสินค้าลงในพื้นที่การทำงานได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถควบคุมการลำเลียงได้ในระยะไกล
  • มีการเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ทำให้คนสามารถทำงานร่วมกับสายพานได้อย่างปลอดภัย

สรุป

ระบบสายพานลำเลียง (Conveyor) เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติที่สามารถช่วยให้การเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ สะดวกมากขึ้น รวมถึงการจัดวางวัสดุหรือสินค้าที่มีความแม่นยำ ซึ่งช่วยให้การทำงานของมนุษย์เกิดความรวดเร็วขึ้นและยังช่วยลดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานที่ซ้ำซ้อนอีกด้วย 

บริการด้านออโตเมชั่นจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า ประกอบติดตั้งเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

หากสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่