หัวจับดอกสว่าน คืออุปกรณ์สำหรับการจับยึดเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะเข้ากับสปินเดิลของเครื่องจักร ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อความแม่นยำในการผลิต รวมไปถึงค่าเยื้องศูนย์ (Run-Out) และอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย

เพราะฉะนั้นการเลือกใช้หัวจับดอกสว่านให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับชิ้นงาน รวมไปถึงประหยัดงบประมาณที่ใช้

ประเภทของหัวจับดอกสว่าน

โดยหัวจับดอกสว่านสำหรับเครื่อง CNC นั้นมีมากมายหลายประเภท สามารถแยกประเภทได้ตามการใช้งานของดอกสว่าน ดังนี้

  • หัวจับสำหรับ “ดอกสว่านแบบด้ามกลม”
  • หัวจับสำหรับ “ดอกสว่านแบบด้ามมีส่วนแบน”
  • หัวจับสำหรับ “ดอกสว่านแบบด้ามทรงกระบอกแบบเหลี่ยม” 
  • หัวจับระบบสกรูแบบถอดเปลี่ยนได้

หัวจับสำหรับดอกสว่านแบบด้ามกลม

ดอกสว่านด้ามกลมจะมีการยึดจับกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเน้นไปที่การใช้งานที่ต้องมีการเบี่ยงเบนหนีศูนย์แม่นยำที่สุด โดยจะใช้สำหรับการกัด การเจาะ และการเก็บผิวละเอียด(รีม) แต่เนื่องจากไม่มีส่วนแบนหรือการล็อก จึงทำให้เกิดข้อจำกัดด้านแรงบิด และแรงแกนแนวนอน

โดยหัวจับที่ใช้กับดอกสว่านด้ามกลม มีดังนี้

หัวจับแบบไฮดรอลิก (Hydraulic)

เป็นหัวจับที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากใช้งานง่าย สามารถเปลี่ยนเครื่องมือตัดได้เร็ว มีค่าการเยื้องศูนย์ (Runout) ที่ต่ำ มีความแข็งแรงและมีความเสถียรสูงมาก อีกทั้งยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตัดเฉือนชิ้นงานอีกด้วย

หัวจับแบบไฮดรอลิกทำงานโดยใช้แรงอัดจาก “น้ำมันไฮดรอลิก” ที่บรรจุภายในปลอกเหล็ก เมื่อขันสกรูจะเกิดแรงดันไฮดรอลิกกำลังสูง (มากถึง 900 นิวตัน) กดดันที่บริเวณเส้นรอบวงของเครื่องมือตัดอย่างสม่ำเสมอกัน จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ค่าเยื้องศูนย์ของตัวจับประเภทนี้แข็งแรงมาก

หัวจับแบบ Shrink Fit

หัวจับแบบ Shrink Fit สามารถเข้าถึงพื้นที่ตัดเฉือนได้ดี ให้ความแม่นยำของค่าเยื้องศูนย์สูง ทำงานโดยใช้ลวดเหนี่ยวนำความร้อนที่อยู่ภายใน เพื่อไปทำให้ส่วนที่เป็นเหล็กของช่องใส่เครื่องมือเกิดการขยายตัว จากนั้นนำเครื่องมือตัดใส่เข้าไป เมื่ออุณหภูมิลดลงช่องใส่เครื่องมือจะบีบตัวกลับจนแน่น จึงทำให้มีแรงยึดจับค่อนข้างสูง

แม้หัวจับประเภทนี้จะมีราคาต่ำ แต่ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าชุดทำความร้อนที่ราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย เนื่องจากความร้อนจากหัวจับนั้นสูงถึง 700 องศาเซลเซียส ทำให้ให้เกิดอุบัติเหตุลวกมือผู้ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง 

หัวจับแบบ ER Collet

ER Collet จะมีความแม่นยำของค่าเยื้องศูนย์และแรงยึดจับด้อยกว่าแบบไฮดรอลิก หรือแบบ Shrink Fit แต่ก็พร้อมกับคอลเลตที่ถอดเปลี่ยนได้ ทำให้ปรับการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น อีกทั้งยังมีราคาถูก จึงเป็นหัวจับอเนกประสงค์ที่เป็นที่นิยมในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับงานเจาะและงานกัดแบบเบา

แต่ ER Collet ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการถอดเปลี่ยนหัวที่ยาก ต้องมีความชำนาญการในระดับหนึ่ง และมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างสั้น

รูปภายในบทความหัวจับดอกสว่าน

หัวจับสำหรับดอกสว่านแบบด้ามมีส่วนแบน

ด้ามที่มีส่วนแบนจะใช้ในงานที่ต้องการตัดเฉือนด้วยแรงบิดสูง โดยเน้นไปที่แรงบิดที่มั่นคงมากกว่าความแม่นยำของค่าเยื้องศูนย์อย่างการเจาะ และการกัด

โดยหัวจับที่ใช้กับดอกสว่านด้ามมีส่วนแบน มีดังนี้

หัวจับแบบ Weldon

เป็นหัวจับที่ได้รับความนิยมสำหรับการใช้ประเภทงานกัด มีส่วนแบนแบบสั้นซึ่งช่วยในการต้านทานแรงบิดและป้องกันเครื่องมือหลุด แต่มีข้อเสียที่มีค่าเยื้องศูนย์ค่อนข้างต่ำ ทำให้ในภายหลังมีผู้เปลี่ยนมาใช้หัวจับแบบ Shrink Fit หรือแบบไฮดรอลิกแทนหัวจับนี้

หัวจับแบบกำลังสูง (Hi-Power)

เหมาะสำหรับงานประเภทเจาะขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ มีส่วนแบนตลอดตัวด้ามเนื่องจากดอกสว่านมีเฉพาะแรงอัดตามแนวแกนเท่านั้น และมีหน้าสัมผัสแนวแกนกับตัวต่อ จึงมีความมั่นคงสูง ความเสี่ยงที่ดอกสว่านจะหลุดน้อยมาก

แต่เนื่องจากเน้นไปที่กำลังและความมั่นคงของแรงบิด จึงทำให้ความแม่นยำของค่าเยื้องศูนย์ลดลงเป็นอย่างมาก

หัวจับสำหรับดอกสว่านด้ามทรงกระบอกแบบเหลี่ยม

ด้ามทรงกระบอกแบบเหลี่ยมถูกออกแบบมาสำหรับงานต๊าปโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยเสริมแรงกดเจาะและแรงดันตัดให้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

โดยหัวจับที่ใช้กับด้ามทรงกระบอกแบบเหลี่ยม มีดังนี้

หัวจับดอกต๊าปแบบซินโคร (Synchro Tapping Chuck)

โดยทั่วไปในการทำการต๊าป รอบของสปินเดิลและอัตราป้อนจะต้องซินโครไนซ์กันเพื่อให้สัมพันธ์กับระยะพิทช์ แต่ในระหว่างการทำงาน ดอกต๊าปจะต้องหมุนเข้าๆ ออกๆ รูเจาะอย่างรวดเร็ว อาจทำให้เกิดความผิดพลาดระหว่างการซินโครไนส์ ส่งผลให้เกลียวไม่เรียบ หรือผิวเกลียวไม่เต็มได้

ซึ่งหัวจับแบบซินโครจะช่วยชดเชยค่าเหล่านี้ได้อัตโนมัติ ทำให้งานต๊าปเกลียวมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของดอกต๊าป

หัวจับดอกต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว (Quick Change Tapping Chuck)

เป็นหัวจับแบบที่มีระบบถอดเปลี่ยนลูก Collet สำหรับจับดอกต๊าปได้อย่างรวดเร็ว ทำให้จัดการงานที่ต้องใช้การต๊าปหลายรูปแบบได้ในเวลาอันสั้น 

แต่ต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการคำนวณค่าต่างๆ อย่างแม่นยำ มิฉะนั้นจะมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ดอกต๊าปแตกหัก หรือชิ้นงานมีความเสียหายได้

หัวจับระบบสกรูแบบถอดเปลี่ยนได้

สำหรับระบบสกรูแบบถอดเปลี่ยนได้นั้นเหมาะสำหรับงานกัดและงานคว้านในเครื่องจักรขนาดเล็ก สามารถใช้งานสว่านได้หลายชนิดด้วยหัวจับเพียงตัวเดียว จึงช่วยลดต้นทุนได้มาก

แม้จะเป็นหัวต่อรูปแบบเกลียวขันล็อก แต่ก็มีประสิทธิภาพดีใกล้เคียงกับรุ่นโครงสร้างชิ้นเดียว อีกทั้งหัวจับยังค่อนข้างสั้น จึงช่วยในการสะท้านขณะตัดเฉือนชิ้นงานได้ดี

สรุปบทความ

ในบทความนี้คุณได้ทำความรู้จักและข้อมูลเบื้องต้นของหัวจับดอกสว่านสำหรับเครื่อง CNC ไปแล้วว่าสามารถใช้งานอย่างไรได้บ้าง และเหมาะสมกับชิ้นงานในรูปแบบใด

แต่หากคุณมีข้อสงสัยในเรื่องของหัวจับดอกสว่าน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ 

บริการด้านเครื่องจักรจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสายการผลิตและความคุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-checklist-micrometers