โรงงานอุตสาหกรรม คือหนึ่งในสถานที่ที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใช้งานเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการทำงานแบบต่อเนื่องนี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเครื่องจักรด้อยประสิทธิภาพลงได้ ทำให้ทุกโรงงานต้องมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หรือ Preventive Maintenance นั่นเอง

Preventive Maintenance คืออะไร 

Preventive Maintenance (PM) คือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เป็นหนึ่งในรูปแบบการดูแลสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน ที่ใช้การตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ต่างๆ ตามเวลาที่มีการกำหนดเอาไว้ 

ยกตัวอย่าง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ A มีอายุการใช้งานขั้นต่ำอยู่ที่ 4,500 ชั่วโมง แผนการทำ Preventive Maintenance คือการเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ A ภายใน 4,400 ชั่วโมง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต แม้ว่าในความเป็นจริง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ A จะสามารถใช้ได้มากกว่า 4,500 ชั่วโมงก็ตามที

preventive maintenance

ข้อดีและข้อเสียของ Preventive Maintenance

ข้อดี

ทำให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน Preventive Maintenance ทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนระยะยาวในการใช้งาน คนในโรงงานรับรู้ว่าอุปกรณ์ใดควรเปลี่ยนเวลาไหน หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากอายุการใช้งาน รวมถึงการใช้งานอุปกรณ์ที่หมดระยะเวลาประกันได้ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย Preventive Maintenance ช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจนทำให้ส่งผลกระทบต่องานและต้นทุนโดยรวมได้ อีกทั้งยังส่งผลให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ข้อเสีย

ข้อมูลไม่ Real-Time สิ่งที่เป็นจุดด้อยมากที่สุดสำหรับ Preventive Maintenance คือปัจจัยด้าน “เวลา” เนื่องจากความเป็นแผนงานที่ตรงไปตรงมา ขาดความยืดหยุ่น ทำให้การบำรุงรักษาอุปกรณ์บางประเภท ช้าเกินไป หรือเร็วเกินไป อีกทั้งยังไม่สามารถป้องกันกรณีเครื่องจักรเสียหายแบบไม่คาดคิดได้ด้วย 

ใช้เวลาในการบำรุงรักษามากพอสมควร เนื่องจาก Preventive Maintenance จะมีการทำงานตามตารางเสมอ ทำให้ทางโรงงานต้องมีการแบ่งเวลามาทำงานในการบำรุงรักษา ซึ่งบางครั้งเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมทั้งๆ ที่เครื่องจักรไม่มีปัญหาใดๆ 

preventive maintenance

กระบวนการบำรุงรักษาแบบอื่นๆ 

Reactive Maintenance 

การบำรุงรักษาเชิงรับ (Reactive Maintenance) เป็นการ “รอ” เครื่องจักรให้มีอาการพัง ถึงทำการซ่อมแซมให้กลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง การทำงานประเภทนี้จะมีค่าเสียโอกาสและค่าซ่อมที่สูงมากเนื่องจากหากผ่านไปนานๆ เครื่องจักรที่ไม่ได้มีการบำรุงรักษาจะมีโอกาสพังพร้อมกันสูง 

Proactive Maintenance 

การบำรุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) คือ การประยุกต์หลักการของ Preventive ให้ดียิ่งขึ้นโดยจะเป็นการวางแผนเพื่อเก็บข้อมูลส่วนต่างๆ ของเครื่องจักร ทั้งชื่อรุ่น แบรนด์ และความเสี่ยงต่างๆ ก่อนทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนนั้นๆ 

Predictive Maintenance 

การบำรุงรักษาแบบคาดการณ์ (Predictive Maintenance) คือ การที่โรงงานทำการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลต่างๆ แบบเรียลไทม์ ทั้งเซนเซอร์ตรวจจับเพื่อวิเคราะห์ความเสียหาย การวัดปริมาณและคุณภาพผลงานที่ออกมาด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ IoT ทำให้สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าชิ้นส่วนไหนจะต้องบำรุงรักษาอย่างไร โดยปัจจุบัน Predictive Maintenance เป็นอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมสูงเทียบเทียงกับ Preventive Maintenance ทีเดียว

Total Productive Maintenance 

TPM หรือ Total Productive Maintenance คือ การบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและการลดต้นทุน เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานเสมอ โดยใช้แนวคิดและหลักการของการปฏิบัติการบำรุงรักษาร่วมกับกระบวนการผลิตให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และมีอายุการใช้งานยาวนาน

preventive maintenance

สรุปบทความ

Preventive Maintenance เป็นหนึ่งในกระบวนการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรมที่ทุกโรงงานควรให้ความสนใจเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น ก่อนเข้าสู่ระบบ Predictive Maintenance ที่ปัจจุบันกรรมวิธีนี้สามารถทำได้สะดวกและง่ายดายมากยิ่งขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Automation และ IoT ทำให้สามารถคาดการณ์และตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ เพิ่มความแม่นยำในการประเมินและการบำรุงรักษายิ่งขึ้นไปอีก

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถสอบถามได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการด้านปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงไลน์การผลิต ด้วยการวิเคราะห์ไลน์การผลิตของคุณจากหน้างานจริงเพื่อพัฒนาวางแผนระบบควบคุมการผลิตและการใช้งานเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ด้วยบุคลากรคุณภาพ อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและระบบเก็บข้อมูลด้วย IoT

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่