โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ต้องอาศัยการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความแม่นยำและถูกต้อง ในขั้นตอนการผลิตชิ้นงานในอุตสาหกรรมจึงต้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพการผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เป็นมาตรฐาน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบให้ส่วนประกอบต่างๆ นั้นเป็นไปตามขนาดและความคลาดเคลื่อนที่กำหนด เครื่องมือวัดละเอียด จึงเป็นหัวใจสำคัญของการวัดในอุตสาหกรรม ในบทความนี้จะพาท่านไปรู้จักเครื่องมือวัดละเอียดของ Mitutoyo มีอะไรบ้าง เหมาะกับการใช้งานแบบไหน จะแตกต่างกันหรือดีกว่ากันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

 

Mitutoyo คือใคร?

บริษัทชั้นนำด้านเครื่องมือวัดละเอียดและระบบตรวจสอบคุณภาพ ด้วยประสบการณ์กว่า 75 ปี ในการพัฒนาและผลิตเครื่องมือวัด ทั้งในด้านความแม่นยำ ทนทาน และความเสถียร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรมระดับโลก นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์จาก Mitutoyo ยังครอบคลุมทุกความต้องการในการทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย

New call-to-action

 

เครื่องมือวัดละเอียด มีอะไรบ้าง?

เครื่องมือวัดละเอียด (Small Tool Instruments) ได้นำมาใช้ในการตรวจสอบขนาด ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง รวมถึงความลึกของชิ้นงาน ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ให้ผลการวัด (Measurement Result) ที่ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ยอมรับได้ (Permissible Value) จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่มีมาตรฐานสูง ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

 

คาลิเปอร์ (CALIPERS)

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ เป็นเครื่องมือวัดที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในลักษณะการใช้งานที่ต้องการวัดขนาดชิ้นงานเพื่อให้ได้ขนาดที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควร  สามารถอ่านค่าวัดได้ละเอียดกว่า บรรทัดเหล็ก  สามารถอ่านค่าจากเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์โดยตรง ซึ่งให้ค่าขนาดวัดได้ทั้งระบบเมตริก (หน่วยมิลลิเมตร) และระบบ imperial(หน่วยนิ้ว) ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้ทั้งแบบดิจิทัลที่แสดงค่าจากการวัดออกมาได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณค่าเอง และแบบอนาล็อก อีกทั้งยังสามารถใช้วัดขนาดภายนอก ขนาดภายใน และขนาดความลึกของชิ้นงานได้ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้น 

คาลิเปอร์ (CALIPERS)

New call-to-action

 

ไมโครมิเตอร์ (MICROMETERS)

ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความละเอียดที่สามารถวัดได้ทั้งความกว้าง ยาว หรือความหนาของวัตถุที่มีขนาดเล็ก จัดว่าเป็นเครื่องมือวัดที่ให้ค่าความละเอียดสูง อ่านค่าวัดได้ละเอียดกว่าเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และมีความเที่ยงตรงกว่า มีทั้งการอ่านค่าแบบขีดสเกลธรรมดาและแบบดิจิตอล โดยปกติทั่วไปไมโครมิเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสามารถจำแนกตามการใช้งานได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้
–   ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometers)
–   ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometer)
–   ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometers)

อ่านเพิ่ม : [จุดเด่น] ไมโครมิเตอร์ รุ่นต่างๆ ของ Mitutoyo

ไมโครมิเตอร์ (MICROMETERS)

 

ไมโครมิเตอร์เฮด (MICROMETER HEADS)

หัวไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดที่มีความแม่นยำ ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับติดตั้งในเครื่องจักร  ติดตั้งบนเครื่องมือวัด หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อกำหนดระยะ หรือกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน 

ไมโครมิเตอร์เฮด (MICROMETER HEADS)

New call-to-action

 

เครื่องมือวัดความสูง (HEIGHT MEASURING TOOLS)

ไฮเกจ (Height Gauge) เป็นเครื่องมือวัดขนาดความสูงสำหรับงานโมเดลหรืองานร่างแบบ (Lay-out) ก่อนทำการผลิตจริง โดยที่ผู้ทำการวัดสามารถขีดรอยเพื่อกำหนดระยะ ขนาด หรือความสูง บนผิวงานได้ด้วยเหล็กบาก สามารถใช้งานคู่กับโต๊ะระดับหรือแท่นระดับ (Surface Plate) เพื่อให้ได้ระนาบผิวอ้างอิงในการวัด

เครื่องมือวัดความสูง (HEIGHT MEASURING TOOLS)

New call-to-action

 

เครื่องมือวัดความลึก (DEPTH MEASURING TOOLS)

เกจวัดความลึก (Depth Gauge) เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความลึกของ รูเจาะ รูคว้าน ร่องลึก วัดความลึกของรูน็อต และความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ มีการแสดงผลแบบอนาล็อก, แบบเข็ม, แบบดิจิตอล, และ ไมโครมิเตอร์ ดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมตามการใช้งาน
–  เกจวัดความลึก (Depth Gauge)
–  ไมโครมิเตอร์วัดลึก (Depth Micrometers)

เครื่องมือวัดความลึก (DEPTH MEASURING TOOLS)

New call-to-action

 

เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (INSIDER DIAMETER MEASURING TOOLS) 

เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน หรือเรียกง่ายๆว่า เครื่องมือวัดรูใน เป็นเครื่องมือสำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางกระบอก วัดขนาดภายในท่อ วัดด้านในของรูเจาะ หรือรูยึด วัดรูขนาดเล็ก เหมาะกับงานที่ต้องการวัดรู, กระบอกสูบและท่อ เช่น รถยนต์ การผลิต และการตรวจสอบเพื่อติดตามการสึกหรอ แสดงผลการวัดทางหน้าปัดแบบเข็มและตัวเลขได้อย่างชัดเจน มีเครื่องมือหลายรูปแบบทั้ง
–  ไมโครมิเตอร์วัดใน (Inside Micrometers)
–  โฮลเทส (Holtest)
–  บอร์เกจ (Bore Gauge)

เครื่องมือวัดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน (INSIDER DIAMETER MEASURING TOOLS) New call-to-action

 

เกจบล็อก (GUAGE BLOCK)

เกจบล็อค (Guage Block) คือ แท่งทดสอบมาตรฐาน สามารถใช้ทดสอบเครื่องมือวัดในการวัดขนาดงานและใช้วัดเปรียบเทียบ Gauge Block ถูกสร้างขึ้นมาให้มีขนาดที่แน่นอน ผิวมีความเรียบและมันเงา โดยมี มีหลายขนาดให้เลือกตามต้องการ วัสดุมีทั้งเหล็กสตีล คาร์ไบด์ และเซรามิก
เกจบล็อคมาตรฐานแบ่งเป็น 4 เกรด คือ
–  Grade K เกรดที่ใช้อ้างอิง (Reference Grade)  ใช้ ในการสอบเทียบกับเกจบล็อคที่มีเกรดคุณภาพต่ํากว่า
–  Grade 0 เกรดที่ใช้สอบเทียบ (Calibration Grade)  เครื่องมือวัดที่มีค่าความละเอียดสูง
–  Grade 1 เกรดที่ใช้ตรวจสอบ (Inspection Grade) ค่าของเครื่องมือวัดทั่วๆ ไปในงานอุตสาหกรรมการผลิต
–  Grade 2 เกรดที่ใช้ในฝ่ายผลิต (Working Grade) เพื่อวัดค่าต่างๆ ของชิ้นงานในอุตสาหกรรมทุกประเภท

เกจบล็อก (GUAGE BLOCK) New call-to-action

 

ไดอัลอินดิเคเตอร์ (INDICATOR) 

ไดอัลอินดิเคเตอร์ (Dial Indicator) หรือ ไดอัลเกจ (Dial Guage) นาฬิกาวัดเป็นเครื่องมือวัดที่มีหน้าปัดคล้ายนาฬิกา โดยจะแสดงค่าการวัดจากการเคลื่อนที่ของเข็มที่ติดตั้งบนหน้าปัดเมื่อวางหัวสัมผัสของเครื่องวัดบนวัตถุ ใช้สำหรับวัดความเป็นระนาบ ความขนาน ระยะเยื้องศูนย์ เช่น วัดหาศูนย์ของวัตถุก่อนทำการกลึง ตรวจสอบความเที่ยงศูนย์ ตรวจสอบความขนาน ตรวจสอบขนาด และวัดความเยื้องศูนย์ 

ไดอัลอินดิเคเตอร์ (INDICATOR)

 

ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (DIAL TEST INDICATOR)

ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (Dial Test Indicator) นาฬิกาวัดที่เหมาะกับงานวัดแบบเปรียบเทียบพื้นที่แคบ มีหัวสัมผัสวัดและแกนวัดเป็นลักษณะคานยื่นออกมาจากชุดนาฬิกาวัดเพื่อทำการวัดและตรวจสอบ มีค่าความละเอียดและความเที่ยงตรงสูง

ไดอัลเทสอินดิเคเตอร์ (DIAL TEST INDICATOR)

New call-to-action

 

สรุปบทความ

เครื่องมือวัดละเอียด Mitutoyo มีหลากหลายประเภท เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย บางตัวสามารถใช้แทนกันได้ หากมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนกัน เช่นไมโครมิเตอร์วัดนอก กับ คาลิเปอร์ การเลือกเครื่องมือวัดละเอียดที่มีคุณภาพ มีฟังก์ช้่นการทำงานหลากหลาย และเหมาะสมกับชิ้นงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก

New call-to-action

หากคุณมีข้อสงสัยหรือสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือวัดของ Mitutoyo การสอบเทียบเครื่องมือวัด การอัปเกรดระบบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง และระบบงานออโตเมชั่น IoT พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

 

บริการด้านการวัดจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแบรนด์ Mitutoyo ที่เหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า พร้อมนำเสนอโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่