Big Daishowa Seiki

ATC Alignment Tool – เครื่องตรวจสอบความแม่นยำการเปลี่ยนทูล

อุปกรณ์สำหรับปรับความแม่นยำในการเปลี่ยนทูลอัตโนมัติของเครื่องจักร ใช้วัดความเยื้องศูนย์ระหว่าง ATC Arm (อุปกรณ์เปลี่ยนทูลอัตโนมัติ) กับ Machine tool spindle และมีไดอัลเกจช่วยในการปรับได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อใส่ตัวจับยึดเครื่องมือตัดเข้าในสปินเดิล หากวางแนวระหว่างสปินเดิลของเครื่องมือเครื่องจักรกับ ATC Gripper ไม่ตรงกันอาจทำให้ค่า Runout เพิ่มขึ้น และอายุการใช้งานเครื่องมือสั้นลง ไปจนถึงทำให้เกิดความเสียหายกับเทเปอร์ของสปินเดิลได้

ATC Alignment Tool ใช้สำหรับตรวจสอบความแม่นยำการเปลี่ยนทูล ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ในเครื่องจักร อุปกรณ์จับยึด และเครื่องมือตัด ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม  

 

วิธีใช้งาน

  1. ติดตั้ง AL Shank บนสปินเดิลของเครื่องจักรและ AL Flange บน ATC Arm
  2. เสียบ AL Plug เข้ากับ AL Flange
  3. หมุน AL Plug และค้นหาตำแหน่งสูงสุดและต่ำสุดที่ระบุบนไดอัลเกจ ทิศทางนี้คือทิศทางการเยื้องศูนย์และความแตกต่างครึ่งหนึ่งคือปริมาณการจัดแนวที่ไม่ตรง
  4. ปรับตำแหน่งของ ATC Arm เพื่อให้ D2 ของ AL Plug สามารถเสียบเข้าไปใน AL Flange