Big Daishowa Seiki

MEGA PERFECT GRIP – หัวจับมิลลิ่ง

กลไกการล็อคด้ามจับที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถตัดเฉือนวัสดุที่ตัดยาก เช่น ไทเทเนียม (titanium) หรืออินโคเนล (Inconel) รองรับการจับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (สามารถใช้กับงานจับดอก Endmill ด้ามเรียบไม่มีร่องบากได้) 

MEGA PERFECT GRIP

กลไกการล็อคด้ามจับที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยป้องกันเครื่องมือไม่ให้หลุดลื่นหรือหลุดออกมาในระหว่างการตัดงานหนัก สำหรับการตัดเฉือนวัสดุที่ตัดยาก เช่น ไทเทเนียม (titanium) หรืออินโคเนล (Inconel) รองรับการจับยึดแบบ Weldon ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (สามารถใช้กับงานจับดอก Endmill ด้ามเรียบไม่มีร่องบากได้

กลไกการล็อค Key Grip อันเป็นเอกลักษณ์ วิธีใช้งานง่าย และสะดวก ด้วยขั้นตอนการล็อคที่ปลอดภัย

(1) วาง Key Grip  ลงบนร่องบากของดอกเอ็นมิลล์

(2) ใส่สปริงเข้าไปในรูของหัวจับก่อน จากนั้นใส่ดอกเอ็นมิลล์ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับร่อง

(3) หมุนดอกเอ็นมิลล์และตั้งให้ตรงกับตำแหน่งของ Pin 

(4) ล็อค Holder จนกระทั่งหน้าสัมผัสเข้าชนกันจนสุด

 

รูปแบบการฉีดน้ำหล่อเย็นแบบ Jet จะถูกฉีด ออกจากตำแหน่งของรูทั้ง 3 ดังรูป