TRUSCO, BLOVAC

BLOVAC DRUM – ปั๊มลมสำหรับดูด- ถ่ายของเหลว

BLOVAC DRUM เป็นปั๊มลมสำหรับดูด – ถ่ายของเหลวจากถัง (โดยใช้ลมเป็นตัวขับเคลื่อน) เพียงแค่วางลงไปในช่องสำหรับเปลี่ยนถ่ายของเหลวจากถังที่มีมาตรฐาน JIS

ในกระบวนการผลิต การรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อการขจัดสิ่งสกปรกและคราบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำมันหรือเศษโลหะผสมกับน้ำหล่อเย็นที่เป็นอันตรายและทำความสะอาดยาก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น BLOVAC DRUM และ BLOVAC CLEANER อุปกรณ์ทำความสะอาดโรงงานชั้นนำ

 

BLOVAC DRUM เป็นปั๊มลมสำหรับดูด – ถ่ายของเหลวจากถัง (โดยใช้ลมเป็นตัวขับเคลื่อน) เพียงแค่วางลงไปในช่องสำหรับเปลี่ยนถ่ายของเหลวจากถังที่มีมาตรฐาน JIS

คุณสมบัติ

  • สามารถดูด–ถ่าย น้ำ น้ำมันชนิดต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • ใช้งานได้แม้ว่าจะมีเศษโลหะผสมอยู่ด้วย
  • การดูด–ถ่ายทำได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงแค่ 2 นาที สำหรับการสูบของเหลวปริมาตร 200 ลิตร
  • มีปั๊ม 3 รุ่น 4 แบบ ให้เลือกใช้เหมาะสมกับประเภทของเหลวและการใช้งาน

 


 

BLOVAC DRUM มี 3 รุ่นให้เลือก ตามความต้องการใช้งานและประเภทของของเหลว อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถใช้กับของเหลวได้ 4 ประเภท ได้แก่ น้ำมันทั่วไป น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ และสารละลายทั่วไป

 

 

รุ่น QTO : สำหรับการใช้งานทั้งแบบสูบเข้าและถ่ายของเหลวออก

แรงดันสูบ : 4,600mm H2O
แรงดันปั๊มถ่าย : 0.55kg / cm2

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น TO : สำหรับการถ่ายของเหลวออกเท่านั้น

แรงดันปั๊มถ่าย : 0.55kg /cm2

 

 

 

 

 

 

 

รุ่น Q : สำหรับการสูบของเหลวเข้าเท่านั้น

แรงดันสูบ : 4,600mm H2O

Dimensional drawing (mm)


Performance