Big Daishowa Seiki

Centering Tool – อุปกรณ์ปรับตั้งศูนย์สำหรับเครื่องกลึง

ไดอัลเกจจะอยู่ด้านหน้าผู้ปฏิบัติงานเสมอ

เครื่องมือหาศูนย์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความโดดเด่นด้านการมองเห็นสำหรับการกลึง

  • เนื่องจากไดอัลเกจจะหันออกไปทางด้านหน้าเสมอจึงสามารถมองที่เกจในขณะหาศูนย์หัวจับมีดกลึงได้
  • กลไกการปรับละเอียดทำให้สามารถปรับศูนย์ได้ง่าย(ปริมาณการปรับตั้ง 2mm)
  • ตำแหน่งการติดตั้งอิสระด้วยฐานแม่เหล็ก
  • การออกแบบขนาดกะทัดรัดด้วยความยาวรวม 90mmเหมาะสำหรับเครื่องกลึงขนาดเล็ก