Sumitomo

Coated SUMIBORON BNC8115 / SUMIBORON BNS8125

CBN ที่สามารถใช้งานตั้งแต่การกัดหยาบ (Roughing) ไปจน งานกลึง ตกแต่งเหล็กชุบแข็ง เหล็กหล่อความแข็งสูง และโลหะ Exotic

ตั้งแต่การกัดหยาบ (Roughing) ไปจน งานกลึง ตกแต่งเหล็กชุบแข็ง เหล็กหล่อความแข็งสูง และโลหะ Exotic

 

แบบเคลือบผิว SUMIBORON BNC8115
  • การเคลือบ PVD ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม ช่วยลดการสึกหรอด้านข้าง ในการตัดเฉือนเหล็กหล่อ โหละ Exotic และเหล็กชุบแข็ง
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดหยาบ และสามารถใช้กับการตัดที่มีความลึก 0.5 มม. ถึง 0.3 มม. สำหรับการกัดหยาบ และการตกแต่งเหล็กหล่อสีเทา
  • เคลือบสีทอง เพื่อให้มองเห็นมุมที่ใช้งานได้ดีขึ้น

แบบไม่เคลือบผิว SUMIBORON BNS8125

การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายขนาดอนุภาคของ CBN มีผลในการปรับปรุงความต้านทานการบิ่น และยืดอายุการใช้งาน ในขณะที่ยังคงรักษาความต้านทานการสึกหรอ ระหว่างการตัดเฉือนเหล็กหล่อเทา (Gray Cast Iron)

BNC8115BNS8125 Application Range