Mitutoyo

Digimatic Micrometers Series 227 – ด้วยแรงการวัดที่ปรับได้

ไมโครมิเตอร์วัดเร็วนี้มีแรงในการวัดที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานประเภทต่างๆ

ไมโครมิเตอร์วัดเร็วนี้มีแรงในการวัดที่ปรับได้เพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานประเภทต่างๆ ABSOLUTE Digimatic Micrometer Quickmike 

  • ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตัลเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการแรงในการวัดคงที่หรือต่ำ เช่น ลวดวัด กระดาษ และชิ้นส่วนพลาสติก/ยาง
  • Thimble มีกลไกการวัดแรงคงที่และแรงในการวัดต่ำ
  • แรงในการวัดสามารถปรับได้ (เป็น steps) เหมาะกับชิ้นงานประเภทต่างๆ
  • แกนวัดหมุนแบบไม่หมุน
  • แกนวัดเคลื่อนที่รวดเร็ว 10 มม./รอบ
  • พื้นผิวการวัด : คาร์ไบด์