Sumitomo

หัวกัดอัตราป้อนสูงสำหรับการกัดหยาบ – DMSW series

SEC-Sumi Dual Mill – DMSW series หัวกัดสำหรับอัตราป้อนและระยะกินลึกสูงพิเศษ ที่ให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงสำหรับการกัดหยาบ

DMSW Series

คุณสมบัติ

wez_features.png

  • คมตัดรูปทรงโค้งมนแบบ Complex Arc Shape ทำให้ได้มุมตัดที่เล็กลงและระยะกินลึกมากขึ้นพร้อมๆ กัน
  • มุมตัดขนาดเล็กจะควบคุมแรงตัดไปยังทิศทางของแรงต้าน ลดการสะท้านและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดเฉือนที่มีระยะยื่น (Overhang) ของเครื่องมือยาว 
  • การตัดเฉือนประสิทธิภาพสูงที่อัตราป้อนสูงสุดต่อฟันตัด 3.5mm/t

 

  • เม็ดมีดสองด้าน (Double-Sided Insert) พร้อมข้อมูลจำเพาะ 6 มุม มั่นใจความหนาถึง 7 มม.

  • แม้ทำการตัดเฉือนที่อัตราป้อนสูง 2.0mm/t หรือมากกว่านั้น ก็สามารถให้ผิวสำเร็จที่เหมาะสมได้โดยไม่ต้องใช้เม็ดมีดไวเปอร์ (Wiper Insert)

wez_features3.png

 

  • ความสามารถในอัตราป้อนงานต่อฟันตัดที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับการกัดบ่าฉากหรือการกัดปาดหน้า จึงช่วยลดเวลาในการตัดเฉือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการกัดชิ้นงานได้ แม้ในสถานการณ์ที่มีความแข็งแกร่งต่ำ (Low rigidity) ป้องกันระยะกินลึกในแนวแกนขนาดใหญ่