Big Daishowa Seiki

Dyna Force – เครื่องตรวจสอบแรงดึงพูลสตัดของสปินเดิลเครื่องจักร

  • สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาสปินเดิลเครื่องจักร
  • เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดความเที่ยงตรงสูง
  • สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบและแผนผังการตรวจสอบย้อนกลับได้ตามการร้องขอ (มีค่าบริการ)
  • จอแสดงผลน้ำหนักเบาและกะทัดรัด

DYNA FORCE [เครื่องวัดแรงดึงการจับยึดเครื่องมือ]

 

การวัดแรงดึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ แรงดึงที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์จับยึดของสปินเดิลเครื่องจักรอาจลดลงได้เนื่องจากการล้าของสปริงจานหรือการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในบูสเตอร์ แรงดึงมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอินเตอร์เฟสสปินเดิลหน้าสัมผัสสองด้าน ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ