Big Daishowa Seiki

Hi-JET HOLDER – หัวจับ เพิ่มการทำงานน้ำหล่อเย็น

ด้วยการแยกโครงสร้างออกจากกัน ทำให้น้ำหล่อเย็นไม่ซึมเข้าแบริ่ง (ใช้ได้เฉพาะน้ำหล่อเย็นชนิดน้ำมันผสมน้ำ)

การแยกโครงสร้างช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของหัวจับ

ด้วยการแยกแบริ่งออกจากระบบไหลผ่านน้ำหล่อเย็น ทำให้น้ำหล่อเย็นไม่ซึมเข้าแบริ่งอายุการใช้งานของหัวจับจึงยาวนานมากขึ้น

 

 

ซีรีส์หลากหลายรองรับงานกัดที่หลากหลาย