Big Daishowa Seiki

Mold Chuck – หัวจับแบบล็อกด้านข้าง บอดี้ขนาดเล็กและเป็นเทเปอร์

  • ไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมใดๆ เพียงแค่ประแจ 1 ตัวก็ใช้งานได้อย่างง่ายดายไร้อุปสรรคสิ่งกีดขวาง
  • ด้วยการออกแบบที่ให้ความสมดุลสูงบวกกับประสิทธิภาพจากระบบ BIG PLUS ก่อให้เกิดหัวจับล็อกด้านข้างที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอีกระดับ

ความเที่ยงตรงของค่าหนีศูนย์ ต่ำกว่า 5μm


ด้วยดอกเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟัน ทำให้ได้ความเที่ยงตรงของค่าหนีศูนย์ ต่ำกว่า 5μm สามารถใช้งานหัวจับแบบล็อกข้างได้อย่างง่ายดาย และได้ความแม่นยำสูง

 

 

การออกแบบที่ให้ความสมดุลรองรับการกัดด้วยความเร็วสูง


บอดี้ด้านนอกผ่านการเจียรเก็บละเอียด สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรแม่นยำแม้กัดด้วยความเร็วสูง

 

การออกแบบที่เรียวเล็กและเทเปอร์ ช่วยลดปัญหาการชน


ช่วยลดปัญหาการชนสิ่งกีดขวางในการผลิตแม่พิมพ์ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการกัดองศาถอดแบบแม่พิมพ์ด้วย

 

 

จ่ายน้ำหล่อเย็นถึงคมตัดทั่วถึงด้วย Jet through


เนื่องจากสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นแบบจ่ายผ่าน

รูกลางหรือแบบเป็นละอองผ่านร่องน้ำหล่อเย็น

สองช่องได้ จึงสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นไปยัง

ปลายเครื่องมือตัดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็น

ประโยชน์อย่างมากต่อการกัดวัสดุที่ยากต่อการตัด

 

ข้อแนะนำ:

ในขณะกัดแม่พิมพ์ มีความยากลำบากในการจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอกไปยังปลายเครื่องมือตัดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงของชิ้นงาน ด้วยคุณสมบัติของ MOLD CHUCKจึงสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นไปยังปลายเครื่องมือตัดได้อย่างแม่นยำ และสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นไปยังปลายเครื่องมือตัดได้ด้วยแรงดันสูงโดยไม่จำเป็นต้องมีรูน้ำหล่อเย็น