Mitutoyo

QVTP Pro – ระบบการวัดแบบ CNC พร้อม Touch Trigger Probe

ระบบการวัดด้วยกล้อง CNC ที่ติดตั้ง Touch Trigger Probe ทำการวัดได้โดยใช้ฟังก์ชันถ่ายภาพโดยเซ็นเซอร์วัดขนาดชิ้นงานทั้งแบบสัมผัสและไม่สัมผัสชนิดที่มีความแม่นยำสูง สามารถวัดชิ้นงาน 3D ได้  เช่น ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติก และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ระบบการวัดแบบ CNC พร้อม Touch Trigger Probe


 

คุณสมบัติการวัดแบบไม่สัมผัสและการวัดแบบสัมผัส สามารถวัดชิ้นงานได้ด้วยการเปิดใช้งานการวัด 3 มิติของชิ้นงาน เช่น ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์กด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ตัด ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถวัดได้ด้วยการประมวลผลภาพเพียงอย่างเดียว

QV TP Pro - Mitutoyo

 

การวัดแบบไม่สัมผัสและสัมผัสในเครื่องเดียว

  • หน่วย Trigger Probe แบบสัมผัส QV ช่วยให้สามารถวัดการมองเห็นและ Trigger Probe แบบสัมผัสได้

 

 

การวัดชิ้นงาน 3D

  • เปิดใช้งานการวัด 3D ของชิ้นงาน เช่น ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์กด ผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์เครื่องจักร ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถวัดได้ด้วยการประมวลผลภาพเพียงอย่างเดียว

 

 

QVTPPro - Mitutoyo

ชั้นวางและเปลี่ยนหัววัด

        • การใช้ชั้นวางเปลี่ยนหัววัดช่วยให้สามารถสลับระหว่างการวัดด้วยการมองเห็นและการวัดโพรบแบบสัมผัสในระหว่างลำดับการวัดอัตโนมัติ

 

 

 

 


Features

  • QUICK VISION Pro ทุกรุ่นติดตั้งไฟแฟลช และฟังก์ชันการวัดการมองเห็นที่พัฒนาขึ้นใหม่ “Strobe Snap” ให้การวัดที่มีทั้งปริมาณงานสูงและความแม่นยำสูง โดยไม่คำนึงถึงความต่อเนื่องของตำแหน่งการวัด เวลาการวัดสามารถลดได้ประมาณ 35 ถึง 45% สำหรับตัวอย่างการวัดส่วนใหญ่ สามารถสร้างโปรแกรมชิ้นส่วนสำหรับการวัดความเร็วสูงได้อย่างง่ายดาย
  • โฟกัสภาพอัตโนมัติของ QUICK VISION Pro สามารถวัดความสูงของพื้นผิวที่เคลือบกระจกเงาไปจนถึงพื้นผิวที่ขรุขระ เช่น พื้นผิวที่ผ่านการกลึงและชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกด้วยความแม่นยำสูงและความเร็วสูงภายใต้เงื่อนไขใดๆ ความเร็วในการโฟกัสอัตโนมัติของภาพได้รับการปรับปรุงขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงความสูงของชิ้นงานในทิศทางแกน Z ได้อย่างรวดเร็วด้วยเลเซอร์ด้วยฟังก์ชัน Tracking Auto Focus (TAF) Strobe Snap และ STREAM ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชัน Point From Focus (PFF) ช่วยให้สามารถวัดแบบ 3D ด้วยภาพตัดขวางแบบหลายส่วน การสแกนวัตถุด้วยการโฟกัสอัตโนมัติ เลนส์ใกล้วัตถุสามารถจับภาพตัดขวางได้หลายภาพ (Image contrasts) ที่ความสูงต่างกันจึงได้ข้อมูลรูปร่าง 3 มิติจากภาพดังกล่าว