Mitutoyo

ชุดอุปกรณ์เสริม เกจบล็อกทรงสี่เหลี่ยม – Accessories Set

ชุดอุปกรณ์เสริม Mitutoyo เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานเกจบล็อกทรงสี่เหลี่ยม (เหล็กและ CERA) สามารถประกอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว