OSG

Rotary Type Thread Rolling Dies

ในระหว่างการรีดเกลียวของดาวเคราะห์ เกลียวจะถูกพิมพ์เมื่อชิ้นงานเคลื่อนที่ระหว่างแม่พิมพ์ตายตัวกับแม่พิมพ์หมุนที่กำลังเคลื่อนที่ แตกต่างจากการกลิ้งด้วยดายแบนที่ต้องหยุดอย่างต่อเนื่องแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง การกลิ้งของดาวเคราะห์สามารถบรรลุการทำงานที่ความเร็วสูงได้เพราะดายไม่จำเป็นต้องหยุดการเคลื่อนที่

รหัสสินค้า: Rotary Type Thread Rolling Dies หมวดหมู่: ,