OMRON

Ultrasonic Sensors อัลตราโซนิก เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์ที่ใช้ตรวจจับวัตถุโปร่งใสได้อย่างเสถียร เช่น ฟิล์มใส ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และจานแก้ว โดยใช้เซ็นเซอร์ลำแสง หรือตัวสะท้อนแสง

Digital Amplifier Ultrasonic Sensor
E4C-UDA
อัลตราโซนิกเซนเซอร์แบบสะท้อนแสงทรงกระบอก ขนาดเล็ก พร้อมการตั้งค่าอย่างง่าย

Compact Ultrasonic Sensor
E4E2
เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกผ่านลำแสง ขนาดเล็ก