Okazaki

TSFM – เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ กัดร่อง 45 diam. การเคลือบผิว ดีบุก

  • สำหรับ งานตัดเซาะร่อง อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็ก
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) 45 เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) 15.875 จำนวนฟัน (ชิ้น) 90
  • วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
  • กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ดีบุก
  • วัสดุชิ้นงาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 45 การใช้งาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 15.875 จำนวนฟลุต 90 การเคลือบผิว การเคลือบผิว ดีบุก
ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) ±0.31 ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู H7