Mitutoyo

ไมโครมิเตอร์ Tubular แบบต่อแกนขยาย – SERIES 139, 339, 140

  • สามารถวัดค่าภายในได้หลากหลาย โดยรวมท่อต่อขยายและก้านวัด (anvils) แบบหัวไมโครมิเตอร์เข้าด้วยกัน
  • หน้าสัมผัสวัด แบบคาร์ไบด์
  • เมื่อตั้งค่าความยาวมาตรฐาน ด้วยการหมุนก้านเพื่อปรับตำแหน่ง index line
  • ค่าความยาวด้านในมาตรฐาน จำเป็นสำหรับตั้งค่าความแม่นยำของไมโครมิเตอร์

Order Nos. 339-101/301/302/102/303/304

features:

  • มาตรฐานการป้องกัน IP65 (กันน้ำ) ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้กับน้ำมันตัดกลึง หรือ น้ำหล่อเย็น
  • จอ LCD ตัวอักษรขนาดใหญ่
  • เก็บค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 2 ค่า สำหรับใช้เป็นค่ามาตรฐานความยาวภายใน
  • ฟังก์ชั่นล็อคค่า – ป้องกันไม่ให้ค่าที่วัดได้ หรือค่า reference ที่ตั้งไว้เปลี่ยนโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการวัด

Technical Data
• Accuracy

339 series
±( 3 + number of pipes + maximum measurement
length/50) μm (fraction rounded up)

139 series
±( 3 + number of pipes + maximum measurement
length/50) μm (fraction rounded up)

140 series
±( 7 + number of pipes + maximum measurement
length/50) μm (fraction rounded up)

• Excluding quantizing error (only for Digimatic)