ผู้นำด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม
จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม
สินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม

NEWS

AHRDA-Sumipol-In-house-Training-PCS-index

AHRDA ร่วมกับ สุมิพลฯ จัดฝึกอบรมภายในพิเศษเฉพาะ (In-house Training) ให้แก่ กลุ่มบริษัท พีซีเอส พรีซิชั่น เวอร์ค จำกัด ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2559

Read More
AHRDA-Sumipol-In-house-Training-SUMMIT-index

AHRDA ร่วมกับสุมิพลฯ จัดฝึกอบรมภายในพิเศษเฉพาะ (In-house Training) ให้แก่ กลุ่มบริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี จำกัด ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559

Read More

DOWNLOAD CATALOG & BLUE UPDATE

SUMIPOL CALENDAR

July  2016
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PRODUCT HIGHLIGHT

Mitutoyo CMM

FARO Measurement Arm

Promotion SETA 2016

Calibration Repairing & Service

BLUE  UPDATE  ONLINE