ผู้นำด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม
จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม
สินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม

NEWS

training-teacher

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญ 2 หลักสูตรแก่บุคลากรชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

Read More
SumipolCorporationLimited-donated-LightFoundation-SaiKi-HETRAKULDailyNews

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

Read More

DOWNLOAD CATALOG & BLUE UPDATE

SUMIPOL CALENDAR

May  2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PRODUCT HIGHLIGHT

MITUTOYO Surftes SJ-310

Calibration Repairing & Service

Trusco Catalog

Sumitomo Promotion

Blovac Cleaner Promotion

BLUE  UPDATE  ONLINE