ผู้นำด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม
จัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม
สินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม

NEWS

training-teacher

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้การสนับสนุนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สำคัญ 2 หลักสูตรแก่บุคลากรชมรมครูช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

Read More
SumipolCorporationLimited-donated-LightFoundation-SaiKi-HETRAKULDailyNews

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงิน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์)

Read More

DOWNLOAD CATALOG & BLUE UPDATE

SUMIPOL CALENDAR

April  2015
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

PRODUCT HIGHLIGHT

Sumitomo Promotion

Blovac Cleaner Promotion

Trusco Catalog

BLUE  UPDATE  ONLINE