ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาในงานอุตสาหกรรม  โดยเฉพาะระบบอัตโนมัติ (Automation) ในไลน์การผลิต บทบาทของเซนเซอร์จึงเพิ่มสูงขึ้นจนกลายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การตรวจวัดค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในไลน์การผลิต ซึ่งในบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักหลักการทำงานและจุดเด่นของเซนเซอร์ประเภทต่างๆ 

 

เซนเซอร์ คืออะไร ? 

เซนเซอร์ คือ อุปกรณ์ วงจร หรือ ระบบ ทําหน้าที่ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือลักษณะของสิ่งต่างๆ โดยรอบวัตถุเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง รูปร่าง ความยาว ความสูง และการกระจัด แล้วนำข้อมูล (Big Data) ที่ได้จากการตรวจวัดเข้าสู่กระบวนการแจกแจง และวิเคราะห์พฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการทำนายและป้องกันเหตุการณ์ในอนาคต หากมีการใช้โปรแกรมช่วยในการตรวจสอบ สามารถดูบทความ “Preventive maintenance คืออะไร ทำไมสายงานการผลิตต้องสนใจ” 

 

ประเภทเซนเซอร์ในสายการผลิต

เซนเซอร์ตรวจจับ

Proximity Sensors เซนเซอร์ตรวจจับ 

เซนเซอร์ตรวจจับ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ โดยปราศจากการสัมผัส ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของวัตถุหรือสามารถระบุได้ว่ามีวัตถุใดผ่านเข้ามาในตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตรวจจับ ตำแหน่ง ระดับ ขนาด และรูปร่าง สามารถแยกการตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ (Inductive) กับอโลหะ (Capactive) โดยการตรวจจับความหนาแน่นได้ เพิ่มเติม Proximity sensor กับ Photoelectric sensor ทำงานต่างกันอย่างไร

 

เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ

Vision Sensors / Machine Vision Systems เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ 

เซนเซอร์ที่ใช้การถ่ายภาพวัตถุชิ้นงาน แล้วนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ว่าตรงกับ สเปค ขนาด สี รูปทรง หรือ ตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่ โดยคุณสมบัติของเซนเซอร์ชนิดนี้สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลา เหมาะกับงานตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นงานในการผลิต เช่น ตรวจจับความถูกต้องของฉลาก การเจาะรูชิ้นนงาน ตรวจสอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การป้อนชิ้นงาน ตรวจสอบรูปทรงน็อต โลหะ km เป็นต้น

 

เซนเซอร์จับวัตถุ โดยใช้แสง

Photoelectric Sensor เซนเซอร์จับวัตถุ โดยใช้แสง

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุทั้งแบบที่มองเห็นและแบบโปร่งใสโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส มีจุดเด่นในด้านความเร็วในการตรวจจับ ระยะการตรวจจับไกล และที่สำคัญไม่ว่าวัตถุใดๆ ก็จะสามารถตรวจจับได้ หลักการทำงานของ Photoelectric sensor ทำงานอย่างไร

–  Photomicro Sensors 

Photoelectric Sensor ขนาดเล็กที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว มีลักษณะเช่นเดียวกับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ทั่วไปที่มีแอมพลิฟายเออร์ในตัว ใช้ในแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจจับวัตถุที่ผ่านหรือในแอพพลิเคชั่นกำหนดตำแหน่ง

 

Displacement / Measurement Sensors เซนเซอร์วัดระยะ

เซนเซอร์วัดระยะทาง และขนาดของชิ้นงาน แบบไม่สัมผัสกับวัตถุ สามารถบอกค่าเป็นอนาล็อค และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ PLC ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานการตรวจสอบชิ้นงานขนาดเล็ก วัดความหนาบาง วัดการแอ่นตัว

 

เซนเซอร์อ่านโค้ด

Code Readers / OCR เซนเซอร์อ่านโค้ด

เซนเซอร์ที่ใช้ในการอ่านบาร์โค้ดต่างๆ หรือตรวจสอบข้อความ ตัวเลข ตัวอักษรบนชิ้นงาน แล้วทําการส่งผลลัพธ์การตรวจสอบออกมา เพื่อนําไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอื่นๆ อย่าง Rejecter หรือส่งเป็นข้อความที่อ่านได้ไปให้ซอฟแวร์ หรือระบบควบคุมต่างๆ 

 

เซนเซอร์เอ็นโค้ดเดอร์แบบหมุน

Rotary Encoders เซนเซอร์เอ็นโค้ดเดอร์แบบหมุน

เซนเซอร์ที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า(electric signal) มาเป็นค่าทางการหมุน (rotation movement) สามารถใช้ระยะ ความเร็ว ทิศทาง ตำแหน่งหรือมุมของการหมุน เช่น ฐานและข้อต่อของแขนกลที่ใช้ในโรงงานที่ต้องใช้ค่าการหมุนที่แม่นยำ

 

เซนเซอร์ อัลตร้าโซนิค

Ultrasonic Sensors เซนเซอร์ อัลตร้าโซนิค

เซนเซอร์ที่ใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคใช้เพื่อตรวจจับวัตถุโปร่งใส เช่น ฟิล์มใส ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระจกแผ่น โดยลักษณะการใช้งานเหมือน Photoelectric Sensor 

 

เซนเซอร์วัดความดัน เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

Pressure Sensors / Flow Sensors เซนเซอร์วัดความดัน เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

เซนเซอร์วัดความดัน (Pressure sensors) ช่วยตรวจจับความดันของของเหลวและก๊าซ และ เซนเซอร์ตรวจจับการไหล (Flow sensor) จะช่วยตรวจจับอัตราการไหลของของเหลว 

 

บริการด้านโรงงานอุตสาหกรรมจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า รวมถึงการประกอบติดตั้งเชื่อมการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

 

New call-to-action

ติดตามข่าวสาร

อุตสาหกรรมกับเรา

อัพเดทเทรนด์ เทคโนโลยีใหม่ ได้ตลอดเวลา