ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาสู่อุตสาหกรรมการผลิต ทำให้เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยี IT การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data processing) Cloud Computing แนวคิด “Industrie 4.0” และ “IoT” ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Smart Factory โรงงานอัจฉริยะ อย่างไรก็ตาม ในไซต์การผลิตจริง การสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น อุปกรณ์ IoT และเทคโนโลยีสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในโรงงาน และรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์มากมาย เพื่อนำมาวิเคราะห์ผล จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในการสร้างโรงงานอัจฉริยะ

เชื่อมโรงงานสู่สายการผลิตประสิทธิภาพสูง ต้องทำอย่างไร?

จะดีกว่าไหม? ถ้ามีตัวช่วย ให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลที่แม่นยำ ทั้งสถานะและค่าต่างๆ ภายในกิจการของคุณได้ทันท่วงทีแบบ Real-time จากทุกที่ ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงงานก็สามารถควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกล เช่น การสั่งเปิดปิด การเปลี่ยนโหมดการทำงาน หรือ รับค่าสถานะจากอุปกรณ์

บริการ : แสดงผลข้อมูลการผลิตด้วย IoT

IoT (Internet of Things) คือ เทคโนโลยีที่ทำให้สิ่งของต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ จึงทำให้อุปกรณ์ IoT เหล่านี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ด้วยตัวเอง สร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัลให้โรงงานของคุณ

นอกจากนั้น เทคโนโลยี IoT ยังทำให้อุปกรณ์สามารถเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และสร้างแบบจำลองการตัดสินใจ เพื่อช่วยให้อุปกรณ์ทำงานได้อัตโนมัติเต็มรูปแบบ หรือเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่จากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

IoT Solutions


แนวทางใหม่สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลอัจฉริยะ
และการพัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ IoT

แพลตฟอร์ม IoT สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต 

โซลูชั่น IoT ของ Technimal เป็นระบบรวบรวมข้อมูล ติดตามค่าจากเครื่องจักรหรือเซนเซอร์ต่างๆ สามารถแสดงสถานะเครื่องจักรแบบ Real-time ผ่านทางอินเตอร์เน็ต บนอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ Tablet หรือ Smart Phone ทำให้ดูข้อมูลได้จากทุกที่อีกทั้งยังสามารถต่อยอดร่วมกับระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง จะช่วยตรวจสอบ แล้วแจ้งเตือนทันทีที่เกิดความผิดปกติต่อเครื่องจักร ผ่านช่องทาง SMS Email และ Line ทำให้คุณสามารถป้องกันเหตุไม่คาดฝัน ความผิดพลาดที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง หรือก่อให้เกิดการหยุดชะงักของสายการผลิตได้ทันท่วงที แม้จะไม่อยู่หน้างาน

เหมาะสำหรับใคร ?

อุปกรณ์ IoT พร้อมแพลตฟอร์มจาก Technimal เหมาะสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ที่ต้องการเชื่อมต่อแบบ 1:1 เปลี่ยนอุปกรณ์ และเครื่องจักรให้เป็น IIoT เพื่อก้าวไปเป็น Smart Factory 4.0 

  • ติดตั้งสะดวก ใช้งบประมาณเริ่มต้นไม่มาก อีกทั้งมีแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย
  •  พร้อมทีมงานสนับสนุนที่พร้อมให้คำแนะนำรอบด้าน ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลของธุรกิจของคุณได้มากยิ่งขึ้น 

EDGE Device

Technimal EDGE อุปกรณ์ IoT ที่ช่วยดึงศักยภาพสูงสุดของเครื่องจักรออกมา ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต เป็นอุปกรณ์แบบ Plug and Play (PnP) สามารถเก็บข้อมูลเครื่องจักร รับค่าสถานะ ควบคุมการทำงาน หรือแม้กระทั่งรวมกับระบบ AI ปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยคาดการณ์เหตุไม่คาดฝันได้ล่วงหน้า

EDGE Technimal
IoT platform

IoT platform

Technimal IoT platform รวบรวมข้อมูลที่แปลงจากอุปกรณ์ Technimal EDGE  และจัดเก็บในคลาวด์อย่างปลอดภัย เพื่อการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถเข้าถึงระยะไกลได้จากทุกที่ทั่วโลก (Microsoft Azure, Amazon Cloud, Artemis Cloud)

Application

Technimal application แพลตฟอร์มแสดงผลข้อมูล มีฟังก์ชั่น
การทำงานที่หลากหลาย เช่น Real-time dashboard, Historical report และการแจ้งเตือนด้วยข้อความ อีเมล หรือโทรศัพท์ไปยัง
ผู้ปฏิบัติงาน

Technimal application


โซลูชั่นที่ครบองค์ประกอบ ตั้งแต่การรวมข้อมูล ไปจนถึงการแสดงผล

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ  โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป เพียงตั้งค่าการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ต้องการ สามารถทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงภาพ ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระบบหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์

อุปกรณ์ IoT

เหมาะสำหรับใคร ?

อุปกรณ์ IoT พร้อมแพลตฟอร์มจาก DENSO เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ในสายการผลิตได้หลายอุปกรณ์ ต่อ IoT Data Server หนึ่งเครื่อง โดยผ่านระบบเครือข่าย Internet ทั้งรูปแบบ Wireless และ Wire

  • แสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time และ สามารถเก็บข้อมูลเป็นประวัติไว้ดูย้อนหลังได้
  • สามารถดึงข้อมูลเชิงลึก จาก PLC, robot, camera, etc. (Digital / analog)
  • เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูป ใช้งานง่าย

Hardware

IoT Data Server – อุปกรณ์ตัวกลางในการสื่อสาร

ทำหน้าที่เป็น “Data Integration Controller” ควบคุมการรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่ง ที่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน ทั้งในสายการผลิต ข้อมูลจากเครื่องจักร อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือวัด สถานะการผลิต ค่าสถิติ และอีกมากมาย เข้าไว้ในที่เดียว 

ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว แบบ All-in-one สะดวกไม่จำเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรมเพิ่มเติม

Software

IoT Data Share – ซอฟต์แวร์การรวมข้อมูล

IoT Data Share เป็นซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติจำนวนมากเข้าด้วยกัน เพื่อรวบรวม ประมวล และบันทึกผลข้อมูล โดยการใช้งานฟังก์ชันสำเร็จรูปผ่านเทคโนโลยี ORiN  ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่

ซึ่งข้อมูลที่ได้ สามารถนำมาใช้กำหนดข้อจำกัดในการทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงการเชื่อมต่อเข้ากับอีเมล์, ฐานข้อมูล, และฟังก์ชันภายนอกอื่น ๆ นำข้อมูลไปวิเคราะห์ เฝ้าระวัง และต่อยอดในการตัดสินใจต่อไปได้

IoT Data View – โปรแกรมแสดงผลหน้าจอแบบเรียลไทม์

IoT Data View คือ “Data Visualization Dashboard” โปรแกรมแสดงผลข้อมูล Visualization แบบ Real-Time ซึ่งทำงานร่วมกับ IoT Data Share แสดงภาพของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตามแบบที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

สามารถเข้าโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ที่รองรับ เช่น Google Chrome , Microsoft Edge ,IE 11 เป็นต้น เพื่อสร้าง Dashboard screen ที่ทำได้ง่ายด้วยวิธี Drag & Drop ผ่านฟังก์ชั่นสำเร็จรูป 

แสดงผลข้อมูลบนอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ เช่น Desktop PC ,Labtop หรือ Smart TV ในรูปแบบที่ต้องการ เช่น Label , Image , Lamp , Graph

สรุป

นวัตกรรมใหม่อย่าง IoT ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาโรงงาน และระบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับอุตสาหกรรมของไทยที่กำลังวางแผนจะพลิกโฉมธุรกิจเพื่อรองรับอนาคต

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation) ในฐานะผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง พร้อมบริการครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย ในหลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตของไทยมายาวนานกว่า 30 ปี 

เรามุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เสริมสร้างระบบคุณภาพ และพัฒนาสู่เทคโนโลยีอัจฉริยะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 จึงมีความพร้อมในการให้คำปรึกษาและบริการด้าน Factory IoT รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ สามารถติดต่อเราได้ ที่นี่