เราคงทราบกันดีว่างานกลึงเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใช้ความชำนาญสูง และในบางครั้งเราอาจมีข้อจำกัดในการสรรหาบุคลากรเพื่อมาทำงานนี้ได้ตามที่ต้องการ การใช้เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยงานจึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า และเติมเต็มการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

บทความนี้จะแนะนำเกี่ยวกับเครื่องกลึงขนาดเล็กที่สามารถใช้งานในระบบ Automation ได้ ให้ทุกคน
ทราบว่า ทำไมเครื่องจักรกลตัวนี้ถึงมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 

เครื่องกลึงขนาดเล็ก

เครื่องกลึงขนาดเล็ก คือเครื่องกลึงที่ใช้กับชิ้นงานขนาดเล็ก อาจเป็นชิ้นส่วนขนาดเล็กๆ ของเครื่องจักรที่
ต้องอาศัยความละเอียดสูงและมีการผลิตเป็นจำนวนมาก หรือชิ้นงานทดลองจากวัสดุต่างๆ

เครื่องกลึงขนาดเล็กจะมีราคาถูกกว่าเครื่องกลึงขนาดใหญ่มากพอสมควร ในหลายอุตสาหกรรมก็เลือกที่จะใช้เครื่องกลึงขนาดเล็กหลายเครื่องมากกว่าเครื่องกลึงขนาดใหญ่เพียงเครื่องเดียว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแบบผลิตจำนวนมาก (Mass Production) ที่ไม่ใช่ชิ้นงานใหญ่มาก และต้องการลงทุนด้วยเงินที่จำกัด

ซึ่งในปัจจุบันมีการใส่ระบบการทำงานอัตโนมัติเข้าไปเครื่องกลึง ทำให้เครื่องกลึงสามารถทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ แม้ว่าจะไม่อาศัยคนก็ตาม

 

ระบบ Automation คืออะไร

ระบบ Automation หรือระบบการทำงานอัตโนมัติ เกิดจากการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์กับเครื่องจักรกล ทำให้เครื่องจักรกลนั้นๆ สามารถทำงานได้เอง ซึ่งอาจเป็นการช่วยเพียงส่วนหนึ่งของงาน เช่นการทำงานแบบละเอียด หรือการทำงานที่มีอันตราย หรืออาจเป็นการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนก็ได้

ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการนำระบบ Automation เข้ามาใช้ในด้านการผลิตอย่างแพร่หลาย

 

ทำไมต้องใช้เครื่องกลึงระบบ Automation

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ได้หมายความว่าเราเน้นให้คนไปสู้กับเทคโนโลยี แต่เป็นการให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้น ในระยะเวลาที่น้อยลงต่างหาก ซึ่งหากเปลี่ยนมาใช้เครื่องกลึง Automation จะสามารถช่วยได้ดังนี้

  • มาตรฐาน งานกลึงเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความแม่นยำ การนำ Automation เข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมงานกลึงนั้นจะช่วยให้เราได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความยากในการผลิตได้ง่ายขึ้น รวมถึงผลิตชิ้นงานหลายชิ้นได้ในเวลาเดียวกันโดยที่คุณภาพชิ้นงาน
    เสมอกันทุกชิ้น
  • ค่าใช้จ่าย สำหรับการผลิตระยะยาว Automation จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำงานอย่างมาก เนื่องจากใช้บุคลากรน้อยกว่าการผลิตปกติ อีกทั้งยังผลิตงานจำนวนมากได้ในเวลาจำกัด
  • ความปลอดภัย เนื่องจากระบบ Automation ในอุตสาหกรรมมีการตรวจจับด้วยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง และมีการคำนวณอย่างละเอียด ทำให้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ดี โดย
    เฉพาะเครื่องจักรกลคุณภาพสูงในปัจจุบัน ที่หยุดการทำงานทันทีเมื่อเกิดความผิดพลาด เป็นการเปิดโอกาสให้เราแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
  • ความสามารถในการผลิต นอกจากการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ จำนวนมากในเวลาจำกัด ระบบ Automation ยังประหยัดพื้นที่ ลดอุบัติเหตุ ให้พนักงานสามารถทำงานอื่นๆ ได้มากขึ้น โดยมีความกดดันจากการทำงานน้อยลง และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการแข่งขัน ตอนนี้การใช้ระบบอัตโนมัติควบคู่กับอุตสาหกรรมการผลิตไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปแล้ว หากเรายังตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันล่ะก็จะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ด้อยลงไปด้วย

 

เครื่องกลึงขนาดเล็กกับอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบันพัฒนาไปอย่างมาก ตอบรับกับนโยบายของรัฐที่เน้นให้การทำงานทั้งหมดพัฒนาเป็นระบบ 4.0 หรือก็คือทำเทคโนโลยีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้

หมายความว่าระบบ Automation ธรรมดาในยุคนี้อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เครื่องกลึงขนาดเล็กต้องกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทใหญ่ในวงจรการสร้างชิ้นงานทั้งสำหรับในประเทศและต่างประเทศ ด้วยเทคโนโลยีการสั่งการแบบผ่านอินเทอร์เน็ต

รวมถึงความหลากหลายแบบ One Stop Service ที่เครื่องจักรเครื่องหนึ่งสามารถทำได้หลายหน้าที่ ตามความต้องการของผู้ผลิต และสนับสนุนการทำชิ้นส่วนแบบ ​Mass Production หรือคือการทำชิ้นส่วนรูปแบบเดียวแต่เป็นจำนวนมาก

สิ่งเหล่านั้นคือความสามารถที่ DMG Mori ALX Series ทำได้ นอกเหนือจากการทำงานที่หลากหลาย ทั้งกลึง กัด และมีฟังก์ชั่นด้านการควบคุมอย่างละเอียดแล้ว ยังสนับสนุนระบบ Automation อย่างเต็มรูปแบบ และระบบ IoT (Internet of Thing) เพื่อการสั่งการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะกับ Shop floor ทั้งขนาดเล็กและใหญ่

 

เครื่องกลึงกับการทำงานแห่งอนาคต

ปรับ เปลี่ยน ไม่ต้องใช้การโปรแกรมแบบเดิมๆ เครื่องกลึงขนาดเล็กในปัจจุบันนอกจากต้องสามารถทำงานได้หลากหลายแล้ว ยังต้องง่ายต่อการใช้งาน โดยเฉพาะ Shop Floor ขนาดใหญ่ ที่ต้องการกำลังผลิตมากแต่มีจำนวนคนที่จำกัด เราอาจต้องพึ่งพาระบบ Automation ในการผลิตชิ้นงานส่วนใหญ่แบบเดิมซ้ำๆ ในการทำงาน และเน้นบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนน้อย เพื่อมาทำงานอื่นๆ Shop Floor แทน

หากการทำงานกับเครื่องกลึงที่ไม่เน้นการ Code ภาษาต่างๆลงไป เช่น G code หรือ M Code ใช้เพียงแค่การกดปุ่มและกำหนดค่า ก็ทำให้พนักงานหรือผู้ที่อยู่ในโรงงานใช้เวลาศึกษาทำงานน้อยกว่า และเชี่ยวชาญการใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วย

อีกทั้งเทคโนโลยี Automation และ IoT ยังส่งผลให้เครื่องกลึงขนาดเล็ก ทำงานกับ Robot และเครื่องจักรกลอื่นๆ ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างวงจรการผลิตที่เน้นระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องอาศัยคนในการทำงานร่วมได้เลย แม้ว่าจะเป็น Shop Floor ขนาดใหญ่ก็ตาม

นอกจากนั้น ระบบ IoT ที่เพิ่มเข้ามา ยังเปิดโอกาสให้เราติดตามการทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของโลก และตรวจสอบการทำงานย้อนหลัง เพื่อดูว่าตอนนี้เครื่องจักรของเราทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ มีจุดบอดใดในระบบรึเปล่า เติมเต็มความสามารถในการผลิตชิ้นงานของเราได้อย่างสมบูรณ์

 

สรุปบทความ

เครื่องกลึงขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องหยุดอยู่แค่การทำหน้าที่เล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น หากทำงานร่วมกับระบบ Automation และ IoT เครื่องจักรกลธรรมดาก็สามารถมีศักยภาพเพียงพอจะรองรับ Shop Floor ขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็น 4.0 เน้นการรองรับอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น

ถ้าคุณสนใจเครื่องกลึงขนาดเล็กที่ทำงานรูปแบบ Automation และรองรับ IoT เครื่องกลึงซีเอ็นซี DMG Mori ALX Series ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจครับ ซึ่งเครื่องกลึงตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้ง Shop Floor เล็ก และใหญ่เลยทีเดียว และถ้าหากสนใจผลิตภัณฑ์ของเรา หรือมีข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราได้ ที่นี่ ทางเรายินดีจะให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือและเครื่องจักรกลที่มีคุณภาพสูง

 

บริการด้านเครื่องจักรจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสายการผลิตและความคุ้มค่ากับการลงทุน ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

Sumipol-machining-tools