ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิดการแข่งขันในทุกอุตสาหกรรม ส่งผลให้การประยุกต์ใช้งาน Smart Factory กลายเป็นสิ่งที่ทุกโรงงานขาดไม่ได้ บทความนี้จะนำคุณไปรู้จักกับโรงงานอัจฉริยะให้มากขึ้น และวิธีการเปลี่ยนโรงงานสู่ Smart Factory เบื้องต้นด้วย

Smart Factory คืออะไร

Smart Factory คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีอย่าง Robotic, IoT และ Artificial Intelligence (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยที่อยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

สาเหตุที่ Smart Factory มีความสำคัญขึ้นมาในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัลของโรงงานในระดับสากล ส่งผลให้การแข่งขันทางการผลิตที่สูงขึ้นทั่วโลก ทั้งปริมาณ ความเร็ว และคุณภาพในการผลิต โดยใช้งานบุคลากรและเครื่องจักรอย่างเหมาะสม ลดความสูญเปล่าให้ได้มากที่สุด

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของ Smart Factory คือการติดตั้งอุปกรณ์ IoT เพื่อเชื่อมต่อระบบการผลิต การใช้งานหุ่นยนต์เพื่อทุ่นแรงมนุษย์ การใช้งานป้ญญาประดิษฐ์เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

ประโยชน์ของ Smart Factory

1. สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่าย สามารถดูการทำงานแบบ Real-time และการตรวจสอบการทำงานย้อนหลังจากเทคโนโลยี IoT ทำให้เห็นจุดดี จุดด้อยในการทำงาน รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที

2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ ด้วยการทำงานที่อิง Data เป็นหลัก ทำให้ทางโรงงานสามารถคำนวณปริมาณการผลิต การสั่งซื้อ รวมถึงการส่งสินค้าไปหาลูกค้า นอกจากจะลดต้นทุนแล้วยังส่งผลถึงการจำกัดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) ที่ส่งผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กับโรงงานอีกด้วย

3. เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้นด้วยหุ่นยนต์ที่เข้ามาดูแลการผลิต โดยเฉพาะงานที่มีความซ้ำซ้อน หรืองานละเอียดที่ต้องใช้ความเร็วสูง ซึ่งหุ่นยนต์จะมีความสามารถในการทำงานประเภทนี้ได้ดีกว่ามนุษย์ทั่วไป

4. สามารถควบคุมการทำงานระยะไกลได้ ด้วยการเชื่อมต่อระบบทุกอย่างเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้และตรวจสอบการทำงานจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต

5. เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากระบบการผลิตแล้ว ระบบ Security และระบบควบคุมคุณภาพเองก็มีการเก็บข้อมูลเช่นกัน ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงระบุข้อควรระวังในการทำงานได้มากกว่าการทำงานตามปกติ

ประโยชน์ห้าประการที่ได้กล่าวไปนั้นสามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ Smart Factory ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในะระยะยาวของโรงงานได้ดีนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการนั้น อาจต้องแก้ไขข้อเข้าใจผิดบางจุดเกี่ยวกับ Smart Factory ให้เข้าใจโดยทั่วกันเสียก่อน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Smart Factory

Smart Factory เหมาะกับโรงงานใหญ่เท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วทางโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาดสามารถใช้งาน Smart Factory ได้ เนื่องจากระบบที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ในการทำงานแบบ Smart Factory มีราคาที่หลากหลาย ทางผู้ประกอบการอาจเน้นการพัฒนาทีละส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ณ ขณะนั้นแล้วไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆ ช่วงหลังได้เช่นกัน

Smart Factory เป็นแค่การใช้งานอุปกรณ์อัตโนมัติเพื่อผลิตสินค้า ระบบอัตโนมัติเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Smart Factory เท่านั้น ในความเป็นจริงยังมีระบบอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลในการผลิต การควบคุมคุณภาพ รวมถึงงานด้านความปลอดภัย

Smart Factory ใช้ทุนสูง ในการประยุกต์ใช้งานจริงนั้นการเปลี่ยนโรงงานให้เป็น Smart Factory ไม่จำเป็นต้องใช้ทุนสูงขนาดนั้น อุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวกับ Smart Factory มีหลายเรตราคาให้เลือกเหมือนกับสินค้าอืนๆ ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้ทุนสูงจนเกินไปนัก

ข้อควรรู้ก่อนเข้าสู่ Smart Factory

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้อะไรบ้างก่อนนำโรงงานเข้าสู่ระบบ Smart Factory นี่คือสิ่งที่ควรรู้ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงโรงงาน

1. ระบุจุดประสงค์และความเป็นไปได้ ประเมินสิ่งที่โรงงานต้องการ รูปแบบการผลิต ต้นทุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ว่าอยากเปลี่ยนแปลงโรงงาน Smart Factory ให้เป็นแบบไหน มีขอบเขตการทำงานเท่าไหร่

2. เตรียมพร้อมพนักงาน ทำความเข้าใจกับบุคลากรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะมาพร้อมกับการทำ Smart Factory มีการวางแผนบริหารบุคลากรบางส่วนไว้ล่วงหน้า เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ไหลลื่น ไม่มีสะดุด

3. เลือกผู้ให้บริการเกี่ยวกับ Smart Factory ที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะผู้ให้บริการที่มีประสบการณ เคยผ่านการวางแผนงานในสเกลใกล้เคียงกันมาก่อน และมีการแจกแจงเหตุและผลในการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างแจ่มชัดและโปร่งใส

4. มองถึงอนาคต นอกเหนือจากการปรับใชังานในปัจจุบัน การวางระบบเบื้องต้นอาจต้องคำนึงถึงอนาคต กรณีมีการขยายโรงงานหรือการอัปเกรดระบบเพื่อควบคุมปัจจัยต่างๆ ให้เหมาะสม

สรุปบทความ

การทำงาน Smart Factory นั้นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันและลดต้นทุนในการผลิต กระนั้นผู้ประกอบการต้องมีการวางระบบที่เหมาะสมรวมถึงการเข้าใจหลักการทำงาน เพื่อดึงประสิทธิภาพของ Smart Factory ออกมาได้ดีที่สุด

หากคุณสนใจข้อมูลเกี่ยวกับ Smart Factory เพิ่มเติม ทั้งการวางระบบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เครื่องมือ และเครื่องจักรกลคุณภาพสูง พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

บริการด้านระบบอัตโนมัติจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบอัตโนมัติ กระบวนการผลิตชิ้นงาน และการทำ Smart Factory รวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพ ด้วยบุคลากรคุณภาพ อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่

ebook-automation