ในงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ คุณเคยพบปัญหาเหล่านี้ไหม? การตัดชิ้นงานไม่เรียบ เกิดครีบบนชิ้นงานหลังการตัด ชิ้นงานมีขอบคมเป็นอันตราย วิธีการลบคม (Chamfering) จึงเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ช่วยให้ชิ้นงานนั้นเป็นไปตามที่ต้องการ และมีคุณภาพยิ่งขึ้น บทความนี้ จะกล่าวถึงความสำคัญ จุดประสงค์ของการลบคม รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการนี้ และหลักการใช้งาน

วิธีการลบคม (Chamfering) หมายถึง กระบวนการตัดขอบ และมุมของชิ้นงาน ให้มีความลาดชันที่แน่นอน ใช้ในการลบครีบที่เกิดจากการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ ทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงาม  ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบชิ้นส่วน นิยมใช้กับชิ้นส่วน ที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก หรือ รูเจาะ 

จุดประสงค์ของการลบคม (Chamfers) คืออะไร?

 • สาเหตุส่วนใหญ่ของการลบคม คือ เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานนั้นไม่มีความคมที่เป็นอันตราย สามารถบาดนิ้ว หรือผิวของผู้ใช้งานได้  
 • แม้ว่าขอบจะไม่คมมาก แต่อาจมีครีบเหลือจากกระบวนการตัด การลบคม จะช่วยขจัดครีบ และช่วยลดขั้นตอนการลบครีบด้วยวิธีอื่น ๆ ได้

 • ขอบที่คมและครีบ มักจะไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับชิ้นงานสำเร็จรูปต่างๆ อาจระบุเลยว่า “Break all edges” ซึ่งเป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความจำเป็นในการลบมุม
 • การลบมุมอีกประการหนึ่ง คือ การทำให้หัวของโบลท์หรือสลักเกลียว (Bolt)  ราบไปกับพื้นผิวชิ้นงาน

ดอกลบคม

 • การลบมุมยังทำให้ชิ้นงานมีความสวยงามมากกว่า และทำให้ขอบมีความบอบบางน้อยลง ยากต่อการเสียหาย

ดอกลบคม

การ Fillet Chamfer และ Bevel แตกต่างกันอย่างไร?

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแยกความแตกต่าง ดูได้จากลักษณะขอบ ดังภาพต่อไปนี้

ดอกลบคม

 • ฟิลเลต (Fillet) เป็นการมนขอบเพื่อลบคมของชิ้นงาน ทําให้ชิ้นงานมีความโค้งที่ขอบ ลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการจับถือชิ้นงาน และลด stress concentration ที่เกิดขึ้นกับชิ้นงาน
 • แชมเฟอร์/ลบคม (Chamfer) เป็นการปาดขอบชิ้นงานออกเพื่อลบคมหรือครีบบนชิ้นงาน ทำให้มีความแบนที่ขอบ ส่วนใหญ่มักจะลบคมที่มุม 45 องศา
 • Bevel คือ มุมเอียง โดยที่ชิ้นงานมีลักษณะด้านข้างที่ เอียงลาดลงไป และไม่ใช่การลบแค่ขอบจึงไม่มีผนังที่เป็นแนวตั้ง เหมือนการแชมเฟอร์ (Chamfer) และ ฟิลเลต (Fillet) 

ดอกลบคม หรือ Charmfer คืออะไร?

ดอกลบคม

ดอกลบคม หรือ Charmfer

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการลบคม (Chamfering)  โดยใช้ประกอบกับเครื่องมือกล เช่น เครื่องเจาะสว่าน แท่น เครื่องกลึง ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ เพื่อลบคมบริเวณขอบของชิ้นงานออก ซึ่งสามารถตัดครีบหรือขอบที่เป็นอันตรายบนชิ้นงานได้อย่างราบรื่น 

ใช้สำหรับงานลบคม ขยายรู งานเจียรไนรูตรงกลาง หรืองานขัด และการปัดเศษขอบหลังจากการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ซึ่งรูจากการเจาะส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการลบปากรูหรือลบคม  ตัวอย่างที่เห็นได้ทั่วไปคือ รูสำหรับสกรู และหมุดยึด 

เลือกใช้ตามลักษณะงานที่ต้องการลบคม เช่น ดอกแชมเฟอร์ 30 องศา 45 องศา 60 องศา และดอกแชมเฟอร์ 90 องศา 

สามารถใช้ตัดได้หลายรูปแบบ 

 1. การตัดเอนกประสงค์
 2. การลบคมด้านหน้าและด้านหลัง
 3. การกัดปาดหน้า
 4. การลบคมรูนำก่อนการต๊าปเกลียว และ รูโบลต์

ดอกลบคม

สรุปบทความ

การใช้ดอกลบคม ช่วยในงานแชมเฟอร์/ลบคม (Chamfering) นอกจากจะมีประโยชน์เรื่องการเก็บรายละเอียดชื้นงาน ลบคมหรือครีบบนชิ้นงาน  ยังช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และต้นทุน หากมีการเลือกใช้ให้เหมาะสม ตรงตามลักษณะงาน

บริการด้านเครื่องจักรจากสุมิพล

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงาน รวมไปถึงการจัดการคลังสินค้าและการผลิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยบุคลากรคุณภาพ อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด 

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่