Mitutoyo

แท่นระดับหินแกรนิต – Black Granite Surface Plates SERIES 517

แท่นระดับหินแกรนิต อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัด เพื่อตรวจวัดชิ้นงานในอุตสาหกรรมการผลิต ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง และมีโครงสร้างของขาตั้งที่ได้มาตรฐานมีความแข็งแรง ทนทานเป็นพิเศษ

  • หินแกรนิตธรรมชาติ มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลาได้น้อยมาก
  • แท่นระดับหินแกรนิต มีข้อได้เปรียบที่สำคัญกว่าแท่นระดับเหล็กหล่อ (Cast iron) : หินแกรนิตมีความแข็งเป็นสองเท่าของเหล็กหล่อ และไม่เป็นแม่เหล็ก การขยายตัวของวัสดุจึงน้อยกว่า
  • ปราศจากการบิดงอ จึงทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด
  • ปราศจากครีบ เสี้ย หรือส่วนนูน เนื่องจากโครงสร้างวัสดุเนื้อละเอียดและมีความเหนียวเล็กน้อย ทำให้มั่นใจได้ถึงความเรียบในระดับสูงตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงานหรือเครื่องมือ
  • ควรใช้งานแท่นระดับนี้ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิคงที่ เนื่องจากเมื่อมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นผิวการทำงานและด้านล่างแท่น อาจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน
  • หลีกเลี่ยงการทำงานในแสงแดดโดยตรง นอกจากนี้ ห้ามวางแท่นระดับใกล้กับเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: อุณหภูมิ 20±1 °C ความชื้น 58±2 %)