PATLITE

CWF หลอดไฟ LED

คุณสมบัติอุณหภูมิสี 5700K สวิตช์เปิดปิดและทำงานที่ 24V DC เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานีงานเครื่องจักรและตู้ควบคุม

  • สวิตช์เปิดปิดในตัว
  • มีตัวยึดมาตรฐานติดตั้งมาให้ด้วย
  • สอดคล้องกับ EN, UL มาตรฐาน
  • มีสองความยาว 300 มม. 600 มม