Mitutoyo

Hyper QV WLI – ระบบการวัด 3 มิติแบบไม่สัมผัส

Hyper QVWLI คือ ระบบการวัด 3 มิติแบบไม่สัมผัส เป็นระบบการวัด 3 มิติแบบคู่ที่มีความแม่นยำสูง ซึ่งประกอบด้วยเครื่อง QV และ White light interferometer (WLI)

คุณสมบัติอันโดดเด่น

  • ระบบ WLI Optical  สามารถบันทึกข้อมูล 3 มิติ เพื่อใช้วิเคราะห์พื้นผิวและความหยาบผิวแบบ 3 มิติ แล้วยังสามารถวัดขนาดและการวัดชิ้นงานตัดขวางที่ความสูงที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลแบบ 3 มิติ
  • ฟังก์ชัน Point From Focus (PFF) ช่วยให้สามารถวัดงาน 3 มิติ ด้วยภาพตัดขวางแบบหลายส่วนได้การสแกนวัตถุด้วยการโฟกัสอัตโนมัติ เลนส์ใกล้วัตถุจะสามารถจับภาพหน้าตัดได้หลายภาพที่ความสูงต่างกัน (Image Contrasts)  จึงได้ข้อมูลรูปทรง 3 มิติมาจากภาพดังกล่าว

 


Hyper Quick Vision White Light Interferometer

การวัดขนาดแบบไม่สัมผัส ความแม่นยำสูง 

เครื่อง Quick Vision Series สามารถทำการวัดชิ้นงาน 3 มิติที่มีความแม่นยำสูงในพื้นที่ขนาดเล็กมากได้ ด้วยการใช้ White light interferometer เพื่อการวิเคราะห์พื้นผิว ความลึกของรูขนาดเล็ก การวัดเส้นและช่องว่างบนแผงวงจร

 

ความแม่นยำและความละเอียดสูง

การวัด 2 มิติ /3 มิติ แบบไม่สัมผัส

Hyper QV WLI

การนำ White light interferometer (WLI optical head) มาใช้กับระบบการวัดด้วยภาพ หรือ Vision measuring systems ช่วยให้สามารถวัดได้อย่างหลากหลาย ทั้งการวัดพิกัดและขนาดแบบ 2 มิติ, การวิเคราะห์พื้นผิวในพื้นที่ขนาดเล็ก, การวัดความลึกของรูขนาดเล็ก และการวัดขนาดของสายไฟบนแผงวงจรแบบ 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง

 

ความสามารถในการจัดการสูง

การวัดพื้นผิวที่หลากหลาย

Hyper QV WLI

วิธีการทำงานแบบ WLI สามารถรองรับการวัดพื้นผิวได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งพื้นผิวแบบกระจายแสง (Diffuser surface) และพื้นผิวกระจก โดยใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Mitutoyo

วิธี WLI ยังรองรับการวัดพื้นผิวชิ้นงานที่มีความสว่างต่างกันมากๆ เช่น ชิ้นงานที่มีพลาสติกและโลหะอยู่ผสมกัน

 

ซอฟต์แวร์สนับสนุนที่ทรงพลัง

QV3DPAK

Hyper QV WLI

วิเคราะห์ 3D shape data ตั้งแต่ Interference Fringes ไปจนถึง Display shapes  หรือ เอาท์พุตข้อมูลระบบคลาวด์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

3D Data สามารถถ่ายโอนไปยังซอฟต์แวร์วิเคราะห์รูปร่าง/ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวัดและประเมินผล (ตัวเลือกเสริม) เพื่อใช้การวัดรูปร่างและการวิเคราะห์พื้นผิวชิ้นงาน