DENSO

IoT Data Server

IoT Data Server ทำหน้าที่เป็น “Data Integration Controller” ควบคุมการรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่ง ที่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน

อุปกรณ์ IoT Data Server ทำหน้าที่เป็น  “Data Integration Controller” ควบคุมการรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่ง ที่กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ภายในโรงงาน ทั้งในสายการผลิต ข้อมูลจากเครื่องจักร อุปกรณ์อัตโนมัติ เครื่องมือวัด สถานะการผลิต ค่าสถิติ และอีกมากมาย เข้าไว้ในที่เดียว

 

 

ครบองค์ประกอบ ตั้งแต่การรวมข้อมูล ไปจนถึงการแสดงผล


ติดตั้งและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก IoT Data Server นี้เป็น Hardwear แบบ All-in-one ประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูง มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการรวมข้อมูล (IoT Data Share) และฟังก์ชั่นการแสดงผล Dashboard (IoT Data View) ในตัว ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม 

 

ฟังก์ชั่น Dashboard ในตัว 


ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อใช้วิเคราะห์ สรุปผล ทางธุรกิจ