OMRON

Robotics

แขนหุ่นยนต์ ตัวควบคุมหุ่นยนต์ และระบบวิชั่นสำหรับสายการผลิตที่ยืดหยุ่น

หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

แขนหุ่นยนต์ ตัวควบคุมหุ่นยนต์ และระบบวิชั่นสำหรับสายการผลิตที่ยืดหยุ่น

  • หุ่นยนต์คู่ขนาน
  • หุ่นยนต์สการ่า
  • หุ่นยนต์ข้อต่อ
  • ซอฟต์แวร์
  • ตัวควบคุมหุ่นยนต์
  • ระบบการมองเห็น

 

หุ่นยนต์เคลื่อนที่

ยานพาหนะอัจฉริยะอัตโนมัติ (AIV) ช่วยในงานขนถ่ายวัสดุที่เป็นกิจวัตรและต้องใช้แรงงานเข้มข้น

 

หุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมุนษย์

ระบบหุ่นยนต์ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยไม่มีรั้วกั้น