เวอร์เนียคาลิเปอร์ถือเป็นสินค้าหลักของบริษัท มิตูโตโย

โดยนับจากปี 1982 ซึ่งคาลิเปอร์ระบบดิจิตอลได้ถูกวางจำหน่ายในตลาดเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “ดิจิตอลคาลิเปอร์รุ่นมาตรฐาน” ที่มีฟังก์ชั่นระบบ ABS เซ็นเซอร์เข้ามาช่วย และ “ดิจิตอลคาลิเปอร์ชนิดกันน้ำ” ที่มีคุณสมบัติกันน้ำได้ดียิ่งขึ้น และ “ดิจิตอลคาลิเปอร์ชนิดกันน้ำและใช้พลังงานแสงอาทิตย์” ที่ใช้งานได้อย่างกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม บทความฉบับนี้ขอแนะนำส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์รวมทั้งฟังก์ชั่นการทำงาน จุดเด่นของดิจิตอลคาลิเปอร์ของมิตูโตโย

 

ระบบ Absolute Encoder คือ ชุดอ่านสัญญาณ (Detector) ซึ่งใช้ระบบ Absolute Address (ตำแหน่งสมบูรณ์) ในการบันทึกข้อมูล (รูปที่ 1) ระบบนี้ของตัววัดหลัก (Main Scale) เปรียบเสมือนการเขียนตัวเลขบอกระยะทางที่ไม้หมอนรางรถไฟ ด้วยการอ่านค่า Absolute Address นี้จากตำแหน่งของตัวเลื่อน (Slider) ก็จะทราบค่าที่ตำแหน่งที่ต้องการวัดได้ทันที โดยไม่ต้องมีการคำนวณ (รูปที่ 2) จุดเด่นของระบบ Encoder แบบนี้ คือ

• ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าศูนย์ (Set zero) เวลาเปิดเครื่องใหม่แบบรุ่นก่อนๆ

• เนื่องจากอัตราการตอบสนองในการอ่านค่าของตัวเครื่องเป็นแบบไม่จำกัด จึงไม่ทำให้เกิดค่าผิดพลาดแม้ว่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากแค่ไหนก็ตาม

 

 

วิธีการอ่านค่าของ Sensor จะอ่านค่าหยาบก่อนจากนั้นจึงเพิ่มความละเอียดมากขึ้นเมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้ตัววัตถุ เปรียบเหมือนกับเข็มของนาฬิกาแบบ Analog ซึ่งอ่านค่าจากเข็มสั้น เข็มยาว และเข็มวินาที ตามลำดับ

 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ดิจิตอลคาลิเปอร์ของมิตูโตโย
ดิจิตอลคาลิเปอร์ ABS แบบมาตรฐาน

 

 

 

ดิจิตอลคาลิเปอร์แบบมาตรฐานได้ทำการเพิ่มขนาดตัวเลขขึ้น 20% (เทียบกับรุ่นก่อน) ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยหน้าจอแสดงผลชนิดความเข้มแสงสูง (High Contrast LED Display) ช่วยลดความเมื่อยล้า สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากการทดสอบการใช้งานชุดตัวเลื่อน (Slider) (รูปที่ 3)ยังให้ความรู้สึกลื่นมากกว่ารุ่นก่อนอีกด้วย

 

 

ดิจิตอลคาลิเปอร์แบบ ABS ใช้ระบบ Electrostatic Capacitance ในชุดอ่านสัญญาณเพื่ออ่านค่าตำแหน่ง โดยอาศัยหลักการเปรียบเทียบระยะของ Electrode ซึ่งปริมาณของไฟฟ้าสถิตย์ระหว่าง 2 ขั้วไฟฟ้าที่ติดอยู่กับตัววัดหลัก (Main Scale) และตัวเลื่อน (Slider) ที่ซ้อนทับกันอยู่ ดิจิตอลคาลิเปอร์ชนิดกันน้ำแบบ ABS

 

 

ดิจิตอลคาลิเปอร์ชนิดกันน้ำแบบ ABS เป็นคาลิเปอร์ระบบดิจิตอล ที่สามารถนำไปใช้งานได้แม้ในสภาวะที่เครื่องมือแช่อยู่ในของเหลว หรืออาบด้วยน้ำหล่อเย็นในปริมาณมากๆ ให้ความคล่องตัวในการใช้งานไม่ต่างจากรุ่นปกติ สำหรับระดับมาตรฐานการป้องกันน้ำนั้นอยู่ในระดับ IP67 (รูปที่ 4) ซึ่งถูกพัฒนาให้ใช้ได้ในหลายสภาวะมากขึ้นกว่ารุ่นก่อน นอกจากนี้ก่อนที่จะนำออกจำหน่ายได้ผ่านการทดสอบที่เรียกว่า Air Leak Test (รูปที่ 5) จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้ได้แม้ในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง

 

 

ดิจิตอลคาลิเปอร์ชนิดกันน้ำแบบ ABS ใช้ระบบการเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า* (Electromagnetic Induction) ในการตรวจจับเพื่ออ่านค่าตำแหน่ง การเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือการใช้หลักการเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันของขดลวดที่ติดตั้งไว้ที่ตัววัดหลัก(Main Scale) และตัวเลื่อน (Slider) โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดด้านหนึ่งจะเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในอีกด้านหนึ่ง(รูปที่ 6) อัตราการเหนี่ยวนำไฟฟ้านี้ แทบจะไม่แตกต่างกันเมื่ออยู่ในอากาศ น้ำ หรือน้ำมัน ทำให้อุปกรณ์นี้สามารถใช้งานได้โดยประสิทธิภาพคงที่ทุกสภาวะการใช้งาน

 

ดิจิตอลคาลิเปอร์ชนิดกันน้ำและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ซูเปอร์คาลิเปอร์แบบ ABS) ซูเปอร์คาลิเปอร์แบบ ABS เป็นผลิตภัณฑ์คาลิเปอร์รุ่นสูงสุดของมิตูโตโย ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นคาลิเปอร์ระบบดิจิตอลเพียงรุ่นเดียวในโลกที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์(*จากการสำรวจของบริษัทฯเมื่อเดือนมีนาคม 2006) พร้อมฟังก์ชั่นการประจุพลังงานได้เองที่ติดตั้งในอุปกรณ์ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในสภาวะที่แสงสว่างไม่เพียงพอ และไม่ต้องใช้ฟังก์ชั่นการ ประจุพลังงานในที่ที่มีค่าความสว่างเกินกว่า 60 lux นอกจากนี้ยังเพิ่มชุดครอบป้องกันให้กับชุดหน้าจอแสดงผลให้สามารถรับแรงกระแทกได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งาน (รูปที่ 7)

 

Sumipol-Calipers-ebook