Trusco Nakayama Corporation เป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่สุดของสินค้าประเภท Maintenance,Repair, and Operation (MRO) และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นทีมงาน Blue update ได้สัมภาษณ์ Mr. Noboru Yasui กรรมการผู้จัดการ Trusco Nakayama Corporation (Thailand) Limited ถึงการขยายงานในประเทศไทย ณ ศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ ถ.บางนา-ตราด จ.สมุทรปราการ

 

จัดหาสินค้าที่หลากหลายได้ทันทีที่ต้องการ
การผลิตในโรงงานทั้งหลายจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์จำนวนนับหมื่นรายการ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมให้พร้อมตลอดเวลาพันธกิจของ Trusco คือ การส่งมอบสินค้าเพื่อสนับสนุนการผลิต (Monodzukuri) ได้ตรงความต้องการและรวดเร็วที่สุด ด้วยความสามารถหลัก 3 ด้าน คือการจัดทำแคตตาล็อกที่ครอบคลุมการใช้งานทุกประเภท ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้รวมสินค้าไว้กว่า 250,000 รายการ การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพจำนวนมากและผู้จัดจำหน่ายเพื่อส่งไปยังผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยให้การจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างสะดวกคล่องตัว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับซัพพลายเออร์มากราย

สนับสนุนการผลิตในไทย

ในปี 2010 TRUSCO ได้ก่อตั้งสาขานอกประเทศแห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นหลั่งไหลเข้ามาลงทุนมากมาย โดยเฉพาะกลุ่มของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำให้โครงสร้างของ Supply chain แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ระบบการการเตรียมสต็อกสินค้าและจัดซื้อของแต่ละโรงงานในประเทศไทยยังมีความสลับซับซ้อนอยู่มาก TRUSCO ได้นำวิธีบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามา โดยคาดว่าจะสร้างประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมไทยได้ (Thailand Monozukuri) และเชื่อมั่นว่าจะสามารถรองรับความต้องการของตลาดในประเทศไทยที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้อย่างต่อเนื่อง ปีนี้ทางบริษัทได้เปิดตัวแคตตาล็อกเล่มใหม่ “Orange book” ฉบับภาษาอังกฤษ โดยรวมสินค้าที่มีการใช้ประจำมากกว่า 50,000 รายการ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกซื้อได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้มีสินค้าที่เก็บสต็อกในประเทศไทยประมาณร้อยละ 60 ของรายการที่ลงใน Catalog

 

สินค้ากว่า 30,000 รายการ พร้อมส่งภายใต้ศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่
วัตถุประสงค์สำคัญในการย้ายมาศูนย์โลจิสติกส์แห่งใหม่ คือ ต้องการเพิ่มรายการสินค้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งที่รวดเร็วทันท่วงที ที่ผ่านมา ต้องใช้เวลา 4-5 วันในการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเราตระหนักดีว่าไม่ว่าใครก็ตามมักอยากได้ของทันที ดังนั้นเพื่อสนองตอบความต้องการดังกล่าว ในปี 2016 Trusco ให้บริการสินค้าด้วยสต็อกคงคลังภายในประเทศไทยที่พร้อมจัดส่ง 30,000 รายการ อีกทั้งในปีที่ผ่านมาทางเราพัฒนาระบบ Logistics System ที่ใช้บาร์โค้ดในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อรองรับการบริหารจำนวนสต็อกที่เพิ่มมากขึ้น สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม้ว่าการบริการยังไม่เทียบเท่า Trusco บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าการที่ได้อยู่ในทำเลที่ใกล้ขึ้น จะช่วยให้การบริการสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

 

การจัดซื้อสินค้าอุตสาหกรรมประสิทธิภาพสูง
เชื่อว่าแนวโน้มสำหรับสินค้า MRO ในประเทศไทยจะมีลักษณะเดียวกับที่ญี่ปุ่น ที่ลูกค้าพิจารณาจากต้นทุนรวมเป็นหลัก และเลือกผู้แทนจำหน่ายที่ให้บริการแบบ One stop สามารถส่งมอบรวดเร็ว ราคาจำหน่ายที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมให้กับลูกค้าได้มากที่สุด ทำให้ผู้ที่ใช้บริการของเราได้รับประโยชน์มากขึ้น

 

พันธมิตรที่ดีเชื่อมโยง Supply Chain
Trusco ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทพันธมิตรผู้จัดจำหน่ายดังเช่น สุมิพลซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งและจริงจังในการให้ความร่วมมือต่อกันในทุกๆ ด้าน เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ Trusco ได้รับการตอบรับที่ดีจากแวดวงอุตสาหกรรมไทย จากนี้ Trusco มุ่งมั่นที่จะอุทิศกำลังต่อ Monozukuri ของไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป