เทคโนโลยีการผลิตที่มีความเที่ยงตรงเป็นพิเศษของ A.L.M.T. นี้ทำให้ได้เครื่องมือตัดที่ทรงประสิทธิภาพ

1. อายุการใช้งานเฉลี่ย 1.5 – 2.0 เท่า ของเครื่องมือตัด Mono-crystal Diamond ทั่วไปและลดปัญหาความไม่เสถียรของอายุการใช้งาน

2. การออกแบบทั้งเม็ดมีดและที่ยึดจับ (สิทธิบัตรการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่น) ทำให้ติดตั้งเครื่องมือได้อย่างง่ายดายและให้ความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับเม็ดมีดชนิดใช้ครั้งเดียว

3. การออกแบบเม็ดมีดมาตรฐานสำหรับการใช้งานในแนวเส้นตรงและการใช้งานแบบเส้นโค้งซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนของเม็ดมีดเพียง 5 μm เท่านั้น

4. ให้ผิวชิ้นงานละเอียดคุณภาพสูงแม้ผ่านการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณลักษณะพิเศษของคมตัดไม่ก่อให้เกิดการหลอมละลายของเศษพอกบนผิวหน้า

5. โครงสร้างเพชรประสานกันอย่างแข็งแกร่ง ให้ความทนทานสูงแม้ในสภาวะการกลึงกระแทก

6. การคายเศษทำได้อย่างง่ายดาย จึงให้ความแม่นยำสูงกว่า

 

Sumipol-ebook-cutting-tool