Super FF Coating เทคโนโลยีการเคลือบผิวเม็ดมีด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดค่าใช้จ่าย

การเคลือบผิวเม็ดมีดในยุคปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานของเม็ดมีดสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น Sumitomo Electric Hardmetal Corporation ผู้ผลิตเม็ดมีดชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการเคลือบผิวคาร์ไบด์โดยใช้กระบวนการ CVD แบบใหม่ (Chemical Vapor Deposition) ทำให้เม็ดมีดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยเรียกการเคลือบผิวแบบใหม่นี้ว่า Super FF Coat

 

Film synthesis system

 

Super FF Coat ยังคงใช้ Al2O3 เคลือบบนชั้นของฟิล์มเซรามิค TiCN แบบเดิม แต่มีความโดดเด่นตรงที่ชั้นในการเคลือบจะมีลักษณะบางกว่า และมี Al2O3 และ TiCN อย่างละชั้นที่มีการเรียงตัวของโครงสร้างผลึกกั้นจนมีผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน (FF = Flat & Fine) ซึ่งเกิดจากกระบวนการหลอมเพื่อให้โครงสร้างผลึกของฟิล์มเซรามิคมีความบริสุทธิ์ โดยทำการควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ อุณหภูมิ แรงดัน รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละระบบให้เหมาะสมตั้งแต่เริ่มกระบวนการเคลือบผิวไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายก๊าซ (Gas introduction system) ระบบการสังเคราะห์ฟิล์ม (Film synthesis system) และระบบปล่อยก๊าซเสีย (Gas exhaust system) ซึ่งการเรียงตัวเป็นเนื้อเดียวกันและความหนาแน่นของโครงสร้างผลึกฟิล์มเซรามิคนี้เองส่งผลให้เม็ดมีดมีคุณสมบัติในการใช้งานดีขึ้น โดยเม็ดมีดจะมีค่าความแข็งสูง สามารถป้องกันเศษโลหะเกาะติดคมมีดขณะทำงาน จึงต้านทานการสึกหรอและการหลุดร่อนของผิวเคลือบได้อย่างดีเยี่ยม

 

จากเทคโนโลยีการเคลือบผิวข้างต้น Sumitomo ได้นำ Super FF Coat มาเคลือบเม็ดมีด โดยมีเกรดให้เลือกใช้หลากหลาย ครอบคลุมทุกการตัด เช่น AC810P AC820P และ AC830P สำหรับงานกลึงเหล็กเหนียว; AC410K สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ; AC610M และ AC630M สำหรับงานกลึงสเตนเลส; ACP100 และ ACK200 สำหรับงานปาดเหล็กหล่อและเหล็กเหนียว

 

การเคลือบผิวด้วย Super FF Coat เพิ่มอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น ลดค่าใช้จ่ายได้มาก ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรแล้วยังไม่สูญเสียเวลาในการเปลี่ยนเม็ดมีดอีกด้วย ผลก็คือ ประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงานได้อย่างเต็มที่ สามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตในภาวะเศรษฐกิจยุคนี้ที่ทุกองค์กรจะต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที

 

เม็ดมีดเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตที่นับเป็นหัวใจที่สำคัญ เพราะไม่ว่าเครื่องจักรจะใช้เทคโนโลยีสูงเพียงใดแต่หากปราศจากเม็ดมีดที่มีคุณภาพก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเม็ดมีดที่ใช้นวัตกรรมการเคลือบผิวแบบ Super FF Coat สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

 

Super FF Coat