Fanuc

FANUC Robot CR-15iA

FANUC Robot CR-15iA เป็นหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ น้ำหนักบรรทุก 15 กก. ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมี Safety fences

FANUC Robot CR-15iA เป็นหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับมนุษย์ น้ำหนักบรรทุก 15 กก. ที่สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมี Safety fences
การทำงานร่วมกับมนุษย์ (Collaborative Operation)
  • หุ่นยนต์และผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานในบริเวณใกล้เคียงกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีรั้วนิรภัย (Safety fences)
  • หุ่นยนต์นี้สามารถทำงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์ได้ (ตัวอย่าง: การประกอบชิ้นส่วน การขนย้ายชิ้นงาน)
  • ด้วย Small Hand Guidance (option) ทำให้ใช้งานและการสอน ได้อย่างง่ายดาย

 


Safety Function
  • หุ่นยนต์นี้จะหยุดการทำงานทันที เมื่อหุ่นยนต์สัมผัสกับผู้ปฏิบัติงานที่เป็นมนุษย์
  • ผู้ปฏิบัติงานสามารถเคลื่อนหุ่นยนต์ได้โดยการผลัก
  • หุ่นยนต์นี้ได้รับการรับรองตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO 10218-1

 


Intelligence and High Reliability
  • ฟังก์ชั่นอัจฉริยะล่าสุด เช่น iRVision (การมองเห็นในตัว) และเซ็นเซอร์วัดแรง
  • หุ่นยนต์นี้ถูกออกแบบมาด้วยความน่าเชื่อถือสูงเช่นเดียวกับหุ่นยนต์ทั่วไป

 


ตัวอย่างการใช้งาน

 

ชิ้นส่วนอะไหล่

FANUC Robot CR-15iA

โรบอทฟานัค CR-15iA
จำนวนแกน 6
น้ำหนักที่สามารถรองรับได้ 15กิโลกรัม
ระยะการเคลื่อนที่ (X, Y) (1441, 2413) มิลลิเมตร
ระยะในการทำซ้ำ ±0.02 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 255กิโลกรัม
การติดตั้ง พื้น, เพดาน, ผนัง
ชุดควบคุมใช้ร่วมกัน / กำลังไฟฟ้าขาเข้า R-30iB Plus (A-cabinet), R-30iB Mate Plus (standard) / 2kVA
ลักษณะงาน งานจัดการ, งานประกอบ