PATLITE

LR5-E หน่วยไฟ LED สำหรับซีรี่ส์ LR5

หน่วย LED สำหรับ LR5 Series นี้ สามารถเพิ่มหรือถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นได้ โดยไม่ต้องเดินสายหรือปรับแต่งฮาร์ดแวร์ใหม่

ระบบ “บิดล็อก” แบบแยกส่วน ทำให้ปรับแต่งและกำหนดค่าโมดูล LED และออดได้อย่างง่ายดาย (กำหนดค่าได้ในภาคสนาม)

 


[ ขั้นตอนที่ 1 ]
ลดฝาครอบส่วนหัวเพื่อติดตั้งหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 2 ]
ติดตั้งหน่วย LED ทีละหน่วยกับหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 3 ]
เปลี่ยนฝาครอบส่วนหัว หรือติดตั้งหน่วยออด