CNC CMM สำหรับผลิตชิ้นงานความเที่ยงตรงสูง

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC MICROCORD CRYSTA-Apex S Series

 

ความเที่ยงตรงสูงระดับ 1.7 micron

 

CRYSTA-Apex S เป็นเครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC ความเที่ยงตรงสูง รับประกันค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ระดับ E0,MPE= (1.7+3L/1000) μm [ซีรีส์ 500/700/900] เมื่อเปรียบเทียบเครื่องวัดขนาด CRYSTA-Apex S กับเครื่องวัดขนาด 3 มิติอื่นๆ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในระดับ E0,MPE ประมาณ (2.5+4L/1000) μm ตัวอย่าง เช่น ค่าพิกัดความเผื่อของขนาดที่ต้องการคือ ±0.02 mm แปลว่าค่าความไม่แน่นอนของเครื่องวัดไม่ควรมากกว่า 1/5 เท่า (1/10 เท่าในทางทฤษฎี) ของค่าดังกล่าว เช่น 4 μm หมายความว่าในกรณีที่ระยะวัดเกิน 375 mm เครื่องวัดขนาด 3 มิติอเนกประสงค์จะมีค่าความไม่แน่นอนของเครื่องจักรมากกว่า 1/5 เท่าของค่าพิกัดความเผื่อขนาด ขณะที่เครื่องวัดขนาด CRYSTA-Apex S มีค่าความไม่แน่นอนของการวัดไม่เกิน 1/5 เท่าของค่าพิกัดความเผื่อขนาด ค่าสูงสุดอยู่ที่ 766 mm ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ด้วยสเปคความเที่ยงตรงสูงของ CRYSTA-Apex S ทำให้มีช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่าสองเท่า

 

 

ระบบชดเชยอุณหภูมิ

 

CRYSTA-Apex S มาพร้อมกับระบบชดเชยอุณหภูมิที่ช่วยรับประกันความเที่ยงตรง ในการวัดภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 16 ถึง 26°C ในระบบนี้แต่ละสเกลจะมีเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ โดยจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่วางไว้บนชิ้นงาน ทำหน้าที่ตรวจจับ อุณหภูมิของสเกลและชิ้นงาน โดยตรวจจับอุณหภูมิแล้วปรับผลการวัดให้เป็นค่าที่ควรวัด ได้ที่ 20°C แล้วนำไปคำนวณกับสัมประสิทธิ์การขยายตัวของชิ้นงาน ก่อนส่งค่าที่ได้ไปยังคอนโทรลเลอร ์ เช่น เดียวกับลักษณะของเครื่องวัดขนาด 3 มิติทั่วไป วิธีชดเชยอุณหภูมิแบบผสมผสานระหว่างอุณหภูมิ สเกล/ชิ้นงาน ที่ใช้ใน CRYSTA-Apex S ให้ผลลัพธ์ที่ ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับระบบที่ชดเชยเฉพาะอุณหภูมิสเกล

 

 

 

ขับเคลื่อนด้วยความเร็วและความเร่งสูง

 

ซีรีส์ CRYSTA-Apex S มีความเร็วในการขับเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่ 519 mm/s และความเร่งสูงสุดอยู่ที่ 2,309 mm/s2 [ซีรีส์ 500/700/900] ทำให้เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นเกือบ 100 mm ต่อหนึ่งวินาทีเมื่อเทียบกับ เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC อเนกประสงค์ (ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 430 mm/s และความเร่งสูงสุด อยู่ที่ 1,667 mm/s2) นอกจากนั้น ด้วยความเร็วสูงสุดในการวัด (เช่น ความเร็วที่สไตลัสเคลื่อนที่ไป บนชิ้นงาน) ที่ 8 mm/s ทำให้ CRYSTA-Apex S วัดได้เร็วกว่าเครื่องวัดขนาด 3 มิติทั่วไป (ความเร็ว ในการวัดสูงสุดอยู่ที่ 5 mm/s) ด้วยความเร็วและความเร่งที่สูงขึ้น ทำให้ CRYSTA-Apex S สามารถ ลดเวลาในการวัดได้อย่างมาก ความแตกต่างระหว่าง CRYSTA-Apex S และเครื่องวัดขนาด 3 มิติ ทั่วไป ไม่เพียงแค่เรื่องจุดวัดที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น และยังสามารถลดต้นทุนในการวัดลงได้อย่างชัดเจน

 

 

ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงสูง

 

มีการใช้โครงสร้างรูปแบบต่างๆ ใน CRYSTA-Apex S เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ตัวเครื่อง เช่นเดียวกันกับเครื่องวัดขนาด 3 มิติอื่นๆ ตามแบบฉบับของมิตูโตโย โดย เฉพาะโครงสร้างแกน Y ที่ยึดติดกับด้านหนึ่งของแผ่นแกรนิตเกิดความสึกหรอเพียงเล็ก น้อยจากการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะยังคงรักษาความเที่ยงตรงให้สูงไว้ได้เป็น ระยะเวลานาน นอกจากนี้แอร์แบริ่งที่อยู่บนพื้นผิวด้านล่าง ด้านหน้า ด้านหลัง และ ด้านบนของตัวรางแกน X ช่วยลดการสั่นสะเทือนแม้ในระหว่างการเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วและความเร่งสูง ช่วยให้การเคลื่อนที่แนวตรงมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

 

 

มาตรฐานการตรวจวัดชิ้นงาน คือ ความสามารถในการผลิต CNC CMM ช่วยคุณได้

หนึ่งในตัวชี้บ่งความสามารถในการผลิตให้ได้คุณภาพระดับโลก คือ มาตรฐานการตรวจวัดชิ้นงาน โดยเฉพาะการตรวจวัดชิ้นงานที่มีความละเอียดสูงและความซับซ้อนการวัด ซึ่งเครื่องวัดสามมิติ (CMM) เป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยให้ทำงานเหล่านี้ให้ง่าย ถูกต้อง และรวดเร็ว และด้วยเครื่อง CNC CMM และ Manual CMM ของ Mitutoyo ที่กำลังจะกล่าวถึงน่าจะเป็นประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

High-Performance, CNC coordinate measuring machine that meets global standards

หากเน้นเรื่องความแม่นยำสูง ความรวดเร็วในการตรวจวัด CRYSTA – APEX S น่าจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นเครื่อง CMM ที่รับประกันได้ถึงความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูงสุดในการตรวจวัดชิ้นงาน ที่ความเที่ยงตรงในระดับ 1.7 ไมครอน มีระบบการชดเชยอุณหภูมิที่ช่วยรับประกันความเที่ยงตรงเมื่อทำงานภายใต้สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสมในช่วง 16-26 องศาเซลเซียส (อุณหภูมิที่แนะนำ 20 องศาเซลเซียส) โดยให้ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดเพียง E0,MPE=(1.7+3L/1000)μm (รุ่นใน 500/700/900) ซึ่งถือเป็นค่าที่ดีกว่ามาตรฐานของ CMM ทั่วไปที่กำหนดไว้

Design for high rigidity

ด้วยโครงสร้างเครื่องที่ได้รับการออกแบบด้วยประสบการณ์และเทคโนโลยีเฉพาะของ Mitutoyo จึงให้ความเสถียรและแม่นยำสูงในการเคลื่อนที่ ฐานวางชิ้นงาน ไกด์การเคลื่อนที่ในแนวแกน Y ผลิตจากหินแกรนิต และใช้ Air bearing ในการเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนแม้ทำงานด้วยความเร็วสูงงรับประกันได้ถึงความแม่นยำสูงสุดในการทำงาน

High-Speed, high-acceleration drive CRYSTA – APEX S

 

เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงสุด 519 mm/s และที่ความเร่งสูงสุด 2,319 mm/s2 ซึ่งทำให้สามารถวัดชิ้นงานเร็วเพิ่มมากขึ้น 100 mm ภายใน 1 วินาที เมื่อเทียบกับเครื่อง CMM ทั่วไป ลดเวลาในการตรวจวัดและเพิ่มจำนวนจุดสัมผัสในการตรวจวัดซึ่งทำให้การตรวจวัดมีความแม่นยำมากขึ้นและให้ต้นทุนในการตรวจวัดลดลงอีกด้วย

 

นอกจากนี้ Mitutoyo ยังได้พัฒนา CMM อีกรุ่นที่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการตรวจวัดที่ดีเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้ โดยนำเสนอในรุ่น Crysta-Plus M เป็นเครื่องวัด 3 มิติ (CMM) แบบแมนนวลรุ่นใหม่ของ Mitutoyo ซึ่งนับเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดที่สามารถทดแทนเครื่องวัดพิกัดที่มีความซับซ้อนราคาสูงหรือเครื่องมือวัดทั่วไปแบบเก่า เครื่องมือวัด CMM แบบแมนนวลตัวนี้ให้การวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำด้วยการกลับไปที่ตำแหน่งศูนย์เดิมได้เองแม้ว่าจะมีการวัดที่หลากหลายรูปแบบวิธีหรือวัสดุก็ตาม

 

ถ้าคุณสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ทางเราพร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ ด้วยการให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลคุณภาพสูง