เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC MICROCORD CRYSTA-Apex S Series

ความเที่ยงตรงสูงระดับ 1.7 micron

CRYSTA-Apex S เป็นเครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC ความเที่ยงตรงสูง รับประกันค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ที่ระดับ E0,MPE= (1.7+3L/1000) μm [ซีรีส์ 500/700/900] เมื่อเปรียบเทียบเครื่องวัดขนาด CRYSTA-Apex S กับเครื่องวัดขนาด 3 มิติอื่นๆ ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ในระดับ E0,MPE ประมาณ (2.5+4L/1000) μm ตัวอย่าง เช่น ค่าพิกัดความเผื่อของขนาดที่ต้องการคือ ±0.02 mm แปลว่าค่าความไม่แน่นอนของเครื่องวัดไม่ควรมากกว่า 1/5 เท่า (1/10 เท่าในทางทฤษฎี) ของค่าดังกล่าว เช่น 4 μm หมายความว่าในกรณีที่ระยะวัดเกิน 375 mm เครื่องวัดขนาด 3 มิติอเนกประสงค์จะมีค่าความไม่แน่นอนของเครื่องจักรมากกว่า 1/5 เท่าของค่าพิกัดความเผื่อขนาด ขณะที่เครื่องวัดขนาด CRYSTA-Apex S มีค่าความไม่แน่นอนของการวัดไม่เกิน 1/5 เท่าของค่าพิกัดความเผื่อขนาด ค่าสูงสุดอยู่ที่ 766 mm ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง ด้วยสเปคของเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูงของ CRYSTA-Apex S ทำให้มีช่วงการวัดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่าสองเท่า

ระบบชดเชยอุณหภูมิ

CRYSTA-Apex S มาพร้อมกับระบบชดเชยอุณหภูมิที่ช่วยรับประกันความเที่ยงตรง ในการวัดภายใต้สภาวะอุณหภูมิ 16 ถึง 26°C ในระบบนี้แต่ละสเกลจะมีเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ โดยจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่วางไว้บนชิ้นงาน ทำหน้าที่ตรวจจับ อุณหภูมิของสเกลและชิ้นงาน โดยตรวจจับอุณหภูมิแล้วปรับผลการวัดให้เป็นค่าที่ควรวัด ได้ที่ 20°C แล้วนำไปคำนวณกับสัมประสิทธิ์การขยายตัวของชิ้นงาน ก่อนส่งค่าที่ได้ไปยังคอนโทรลเลอร ์ เช่น เดียวกับลักษณะของเครื่องวัดขนาด 3 มิติทั่วไป วิธีชดเชยอุณหภูมิแบบผสมผสานระหว่างอุณหภูมิ สเกล/ชิ้นงาน ที่ใช้ใน CRYSTA-Apex S ให้ผลลัพธ์ที่ ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับระบบที่ชดเชยเฉพาะอุณหภูมิสเกล

ขับเคลื่อนด้วยความเร็วและความเร่งสูง

ซีรีส์ CRYSTA-Apex S มีความเร็วในการขับเคลื่อนสูงสุดอยู่ที่ 519 mm/s และความเร่งสูงสุดอยู่ที่ 2,309 mm/s2 [ซีรีส์ 500/700/900] ทำให้เคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นเกือบ 100 mm ต่อหนึ่งวินาทีเมื่อเทียบกับ เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC อเนกประสงค์ (ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 430 mm/s และความเร่งสูงสุด อยู่ที่ 1,667 mm/s2) นอกจากนั้น ด้วยความเร็วสูงสุดในการวัด (เช่น ความเร็วที่สไตลัสเคลื่อนที่ไป บนชิ้นงาน) ที่ 8 mm/s ทำให้ CRYSTA-Apex S วัดได้เร็วกว่าเครื่องวัดขนาด 3 มิติทั่วไป (ความเร็ว ในการวัดสูงสุดอยู่ที่ 5 mm/s) ด้วยความเร็วและความเร่งที่สูงขึ้น ทำให้ CRYSTA-Apex S สามารถ ลดเวลาในการวัดได้อย่างมาก ความแตกต่างระหว่าง CRYSTA-Apex S และเครื่องวัดขนาด 3 มิติ ทั่วไป ไม่เพียงแค่เรื่องจุดวัดที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น และยังสามารถลดต้นทุนในการวัดลงได้อย่างชัดเจน

ออกแบบมาให้มีความแข็งแรงสูง

มีการใช้โครงสร้างรูปแบบต่างๆ ใน CRYSTA-Apex S เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ ตัวเครื่อง เช่นเดียวกันกับเครื่องวัดขนาด 3 มิติอื่นๆ ตามแบบฉบับของมิตูโตโย โดย เฉพาะโครงสร้างแกน Y ที่ยึดติดกับด้านหนึ่งของแผ่นแกรนิตเกิดความสึกหรอเพียงเล็ก น้อยจากการใช้งาน ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะยังคงรักษาความเที่ยงตรงให้สูงไว้ได้เป็น ระยะเวลานาน นอกจากนี้แอร์แบริ่งที่อยู่บนพื้นผิวด้านล่าง ด้านหน้า ด้านหลัง และ ด้านบนของตัวรางแกน X ช่วยลดการสั่นสะเทือนแม้ในระหว่างการเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วและความเร่งสูง ช่วยให้การเคลื่อนที่แนวตรงมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

สเปคของเครื่องจักร CRYSTA-Apex S

Length standard Linear encoder
Guide system Air bearing
Max. Drive speed (3D) 20.47″ (520mm)/second
Max. Acceleration 0.23G (500, 700,106,9166,9206  Series)
0.17G (9108, 9168, 9208, 1200 Series)
Air pressure 0.4MPa
Air consumption 50L/min (500 series)
60L/min (700, 900 series)
100L/min (1200 series)

Sumipol-ebook-micrometers