CONTACT GRIP

 

  • แม้จะเป็นระบบเกลียวขันล็อก แต่ให้ประสิทธิภาพในการกัดใกล้เคียงกับรุ่นโครงสร้างชิ้นเดียว!
  • ระบบหน้าสัมผัสสองด้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทำให้เกิดหน้าสัมผัสอย่างต่อเนื่องที่แนบสนิทแข้งแรงระหว่างหน้าสัมผัสของเทเปอร์และหน้าแปลน

Sumipol-checklist-micrometers